Rozmowa z Peterem Tellem z firmy PIAB

Przed jakimi wyzwaniami stoją dziś wytwórcy stosujący technikę próżniową w celu lepszego wykorzystania energii?
Jeśli producenci starają się zmniejszyć zużycie energii poprzez wdrożenie technologii próżniowych, muszą znać różnicę między zdecentralizowanym i scentralizowanym systemem próżniowym. W systemie scentralizowanym źródło podciśnienia położone jest zbyt daleko od miejsca jego wykorzystania, co wpływa na nieefektywne wykorzystanie energii. Producenci instalujący zdecentralizowane systemy próżniowe mogą zmniejszyć zużycie energii i zmaksymalizować efektywność wykorzystania źródła podciśnienia.

W jaki sposób można opisać wasz innowacyjny proces opracowywania produktów, które oferują korzyści w postaci oszczędności energii?
Każdy proces zaczyna się od „małych żarówek” - punktów, w których identyfikujemy problem i wytyczamy drogę do jego rozwiązania. Czterdzieści lat temu, kiedy rozpoczęliśmy działalność w technologii próżniowej, zrozumiałem, że zużycie energii jest problemem. To było niesamowite zobaczyć tylu klientów, dla których zastosowanie energooszczędnych technologii i poprawa efektywności produkcji okazywały się nie lada wyzwaniem. Jednakże dostrzeżenie tego problemu w tylu różnych kontekstach pomogło nam znaleźć rozwiązanie, którym w tym przypadku był zdecentralizowany system próżniowy.

Innym kluczowym elementem naszego procesu badań i rozwoju, to pasja do tego co robimy i korzyści, które przekazujemy naszym klientom. Wierzymy, że ciągłe innowacje mogą prowadzić do bardziej energooszczędnej produkcji. Jest to ekscytujące pracować równolegle z naszymi klientami we wdrażaniu technologii, które zaprowadzą nas jeszcze jeden krok dalej w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla.

Jak należy rozpocząć ocenę linii produkcyjnej, aby określić jakie zamiany dana firma powinna wprowadzić?
Usprawnienia mające na celu zmniejszenie zużycia energii muszą być opracowywane na zasadzie indywidualnego dopasowania do potrzeb każdego producenta. Przy proponowaniu zmian mających zmniejszyć energochłonność linii produkcyjnych zawsze upewniamy się czy naprawdę rozumiemy jakie są procesy, produkty, problemy oraz jakie potencjalne usprawnienia można u danego klienta wprowadzić.

Istnieje wiele składników mających wpływ na energooszczędność linii produkcyjnej i żaden z jej komponentów nie jest zbyt mały aby go zignorować. Coś tak małego jak ssawka podająca produkty na linii pakującej może okazać się znaczącym źródłem strat energii i produktu jeśli nie pracuje efektywnie.

Przepływ podciśnienia jest również ważnym czynnikiem dla producentów chcących obniżyć zużycie energii. Podczas zwiększania poziomu próżni, przepływ podciśnienia - powietrza wciąganego przez pompę - zmniejsza się. Ssawki powinny więc pracować przy minimalnym poziomie podciśnienia przepływu pozwalającym osiągnąć pożądany chwyt, a w wyniku tego także maksymalną oszczędność energii. Często zdarza się w trakcie dyskusji na temat poziomu próżni, że ten problem traktowany jest jako błahy ale producenci powinni zwracać uwagę na przepływ podciśnienia w ssawkach.

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 363


Mira_sm
Mira_sm

Wysłany: 2009-04-03 17:13:25

Myślę, ze ciekawym i wartym polecenia rozwiązaniem Piab są ich nowe technologie próżniowe z chwytakami prózniowymi Griper.