Rozwój europejskiego recyklingu tworzyw zagrożony przez kurczący się rynek

Rozwój europejskiego recyklingu…

Najnowsze dane pokazują, że całkowita zainstalowana europejska zdolność recyklingu tworzyw sztucznych[1] wyniesie 12,5 miliona ton w 2022 roku. Z powodu poważnych zakłóceń na rynku[2] tempo wzrostu spadło z 17% do 10% rok do roku.

- Postęp jest niezbędny do zapewnienia rentowności branży recyklingu tworzyw sztucznych. Podczas gdy zaangażowanie recyklerów pozostaje silne, nasz sektor stanął w obliczu bezprecedensowych wyzwań, najpierw wstrzymania działalności podczas epidemii COVID-19, a następnie kryzysu energetycznego w 2022 r. - skomentował Ton Emans, prezes PRE. - Ostatnio, w 2023 r., sektor dotknął niepokojąco niski popyt na recyklaty, wynikający z niskich cen pierwotnych tworzyw sztucznych z powodu zmniejszonej produkcji przemysłowej w UE i taniego importu tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu spoza UE. W przyszłości egzekwowanie środków legislacyjnych będzie miało zasadnicze znaczenie dla zapewnienia kontynuacji postępów - dodał.

fig1-pl
Przemysł recyklingu w Europie, 2022 rok.

W raporcie przeanalizowano 850 różnych zakładów recyklingu w całej Europie, z których większość to małe zakłady o średniej wydajności 15 000 ton. Jeśli chodzi o wpływ społeczno-gospodarczy, sektor recyklingu tworzyw sztucznych osiąga obroty w wysokości 10,4 mld euro i zatrudnia ponad 30 000 pracowników.

Jeśli chodzi o gatunki polimerów, elastyczne poliolefiny, PET i sztywne poliolefiny pozostają tymi o największej wydajności, stanowiąc ponad 80% całości. W tegorocznym raporcie PRE wprowadziło dokładny podział na zdolności produkcyjne sztywnego polietylenu (PE) i sztywnego polipropylenu (PP), które wcześniej były raportowane razem.

fig2
Udział w całkowitej zainstalowanej mocy przerobowej recyklingu według typu polimeru.

Patrząc na geograficzne rozproszenie działalności recyklingowej w Europie, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania i Francja stanowią 60% całości. W Hiszpanii, Włoszech, Polsce i Belgii PE i PP flexibles mają największy względny udział w zainstalowanych mocach recyklingowych w porównaniu do innych polimerów, podczas gdy we Francji prawie jedna trzecia całkowitej mocy jest przeznaczona na PET.

Ponadto w Belgii, Holandii, Polsce i Rumunii odnotowano najszybszy wzrost mocy produkcyjnych w porównaniu z rokiem poprzednim.

Branża recyklingu tworzyw sztucznych w Europie przez lata utrzymywała stały strumień inwestycji[3], aby zapewnić moce niezbędne do osiągnięcia celów legislacyjnych. Jednak obecnie istnieją powody do obaw, jeśli chodzi o osiągnięcie tych celów, biorąc pod uwagę niższe tempo wzrostu produkcji recyklatów ze względu na zmniejszony popyt. Wiąże się to również z konsekwencjami dla środowiska, ponieważ tylko w 2022 r. działania związane z recyklingiem tworzyw sztucznych doprowadziły do zmniejszenia emisji CO2 o ponad 10 mln ton, co odpowiada wycofaniu z ruchu wszystkich belgijskich samochodów osobowych na rok.

Dlatego też nowe zmiany legislacyjne będą miały kluczowe znaczenie dla sukcesu obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych. Obejmuje to między innymi wnioski dotyczące rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych lub dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, które wprowadzają nowe cele jako siłę napędową poprawy gospodarki odpadami tworzyw sztucznych w Europie.

Środki te muszą być dodatkowo połączone z mechanizmami egzekwowania prawa i harmonizacją praktyk w państwach członkowskich.

fig3
Całkowite zainstalowane moce przerobowe recyklingu według regionu.

Zastrzeżenie: dane przedstawione w niniejszym dokumencie zostały zebrane przez Plastics Recyclers Europe dla roku 2022 i są zgodne z przepisami prawa konkurencji UE.