Rumuński przemysł tworzyw sztucznych przed wielką szansą

Rumuński przemysł tworzyw…
Rumuński przemysł tworzyw sztucznych posiada wielki potencjał wzrostu – wynika ze specjalnego raportu przygotowanego przez European Plastics Converters, organizację zrzeszającą europejskich producentów tworzyw sztucznych.

EuPC opublikowała swoje badania w porozumieniu z Aspaplast, rumuńskim stowarzyszeniem handlowym. Z raportu dowiadujemy się, że w Rumunii znajduje się około 600 zakładów przetwarzających tworzywa sztuczne, których roczna zdolność produkcyjna wynosi 500 tys. ton.

Akcesja Rumunii do Unii Europejskiej i możliwe dzięki niej sięganie po fundusze strukturalne, to wielka szansa dla całego rumuńskiego przemysłu, a w szczególności dla przemysłu tworzyw sztucznych. Za sprawą przystąpienia do UE zwiększyły się bowiem szanse na inwestycje w tym kraju.

Do poprawy konsumpcji jeśli chodzi o rynek tworzyw sztucznych przyczyni się m.in. większe wytłaczanie produktów foliowych. Konieczność odnowienia konstrukcji drogowych i przebiegających tamtędy rur oraz wybudowanie domów dostarczą z kolei wielkiego potencjału dla rynku rur z tworzyw sztucznych.

Czytaj więcej: Analiza 269 Rynek 852