Rusza nabór na kierunek "Przetwórstwo tworzyw sztucznych"

Rusza nabór na kierunek "Przetwórstwo…

14-tego czerwca 2021 r. rozpocznie się nabór na studia dualne na kierunku „Przetwórstwo tworzyw sztucznych” na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Nauka na tym kierunku trwa 3,5 roku.

Szczególny charakter tego kierunku polega na tym, że studia są prowadzone w systemie dualnym. Co to oznacza?

To pierwszy kierunek w Bydgoszczy stanowiący połączenie inżynierii mechanicznej (mechaniki i budowy maszyn) oraz inżynierii materiałowej. Studia na tym kierunku realizowane są przy zastosowaniu ciągle unikatowego w Polsce modelu kształcenia (studia dualne) łączącego naukę na uczelni wyższej z równoległym zdobywaniem cennych doświadczeń w pracy zawodowej. W ciągu każdego tygodnia, zajęcia teoretyczne odbywają się na uczelni, a praktyczne w przedsiębiorstwie.

Partnerem UTP w realizacji studiów dualnych jest Bydgoski Klaster Przemysłowy - stowarzyszenie zrzeszające około sto firm z branży narzędziowo-przetwórczej z całej Polski.

Co warte podkreślenia, praktyka w firmach Bydgoskiego Klastra Przemysłowego pozwala zdobyć nie tylko doświadczenie, lecz także podreperować studencki budżet. Studenci będą otrzymywać wynagrodzenie za zajęcia praktyczne w firmach oraz praktyki w przerwach międzysemestralnych.

Studiując „Przetwórstwo tworzyw sztucznych” można wybrać specjalność technologiczną bądź narzędziową CAD/CAM. Wiele przedmiotów w toku studiów obejmuje zagadnienia związane z materiałami i ich obróbką, są to między innymi: materiały inżynierskie z elementami chemii, tworzywa polimerowe, metaloznawstwo, technologie przetwórstwa tworzyw, obróbka skrawaniem. Ponadto studenci poznają zagadnienia związane z projektowaniem uczestnicząc w zajęciach z grafiki inżynierskiej, CAD, projektowania i konstrukcji wytworów z tworzyw polimerowych, czy też konstrukcji form wtryskowych.  

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to kierunek interdyscyplinarny, dlatego w toku studiów nie zabraknie również elektrotechniki i elektroniki oraz automatyzacji i robotyzacji procesów przetwórstwa. Przewidziane są również zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, komunikacji społecznej, czy też ochrony własności intelektualnej i języka obcego. 

W czasie studiów studenci będą korzystać z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz zaplecza technicznego firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym.

To co wyróżnia kierunek „Przetwórstwo tworzyw sztucznych” to realizacja wybranych zajęć w zakładach produkcyjnych z branży narzędziowo-przetwórczej w formie indywidualnej praktyki. W czasie 3 i 4 semestru jeden dzień w tygodniu studenci będą spędzać zdobywając doświadczenie w przedsiębiorstwie, a podczas semestrów 5-7 będą to już dwa dni w tygodniu. Dodatkowo w toku studiów zaplanowano dwie sześciotygodniowe praktyki wakacyjne. Za naukę i pracę realizowaną w firmie studenci będą otrzymywać stypendium.

Dzięki posiadanym umiejętnościom i doświadczeniu, absolwent kierunku „Przetwórstwo tworzyw sztucznych” będzie mógł podjąć pracę w firmach narzędziowych i przetwórczych na stanowisku konstruktora projektującego między innymi nowe produkty z tworzyw sztucznych, jak również narzędzia do ich produkcji (np. formy wtryskowe). 

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do organizacji i nadzoru procesów technologicznych związanych z obróbką metali oraz przetwarzaniem i recyklingiem tworzyw sztucznych. Ponadto, będzie mógł aplikować o zatrudnienie w działach kontroli jakości, zarówno surowców (metale i tworzywa sztuczne), jak i narzędzi oraz produktów z nich wytwarzanych.

Dlaczego studia w Bydgoszczy? Aglomeracja bydgoska jest jednym z największych w Polsce skupisk firm prowadzących działalność gospodarczą w obszarze produkcji wyrobów z tworzyw i specjalistycznych narzędzi, takich jak formy wtryskowe, dlatego też nazywana jest „Doliną Narzędziową”. W całym województwie kujawsko-pomorskim ponad 14 000 osób znajduje zatrudnienie w tym sektorze. Po studiach absolwenci mają duże szanse na zatrudnienie w firmach zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym, gdzie będą rozwijać wiedzę zdobytą podczas nauki i praktyk.

Osoby zainteresowane mogą również kontaktować się bezpośrednio z BKP.

JL

Zdjęcie: Shutterstock