Rynek żywic epoksydowych

Rynek żywic epoksydowych
W Polsce wzrost rynku żywic epoksydowych jest większy niż w Europie, ale w ciągu ostatnich czterech lat zapotrzebowanie na ten materiał spadło u nas w kraju o blisko jedną piątą.

Główne zastosowanie żywic epoksydowych w Europie Zachodniej dotyczy produkcji farb proszkowych i lakierów (chemoodpornych, izolacyjnych, elektroizolacyjnych), klejów (do metali, ceramiki szkła, tworzyw termoutwardzalnych). Farby i lakiery odpowiadają łącznie za 50 proc. zużycia produktu. Kolejne 17 proc. stosuje się w budownictwie. 13 proc. żywic epoksydowych zużywa się do produkcji izolatorów elektrycznych.

Wielkość globalnego rynku żywic epoksydowych to 1,8 mln ton w ciągu roku, rynek europejski oceniany jest z kolei na 310-340 tys. ton rocznie. Wielkość popytu w Polsce wynosi natomiast tylko ok. 8 tys. ton. Jeszcze cztery lata temu było to 10 tys. ton.

Kryzys finansowy przyniósł spadek popytu na żywice epoksydowe, co w połączeniu z wcześniejszym wzrostem mocy produkcyjnych doprowadziło do nadpodaży. Spodziewane jest utrzymanie podobnej sytuacji rynkowej również w najbliższych latach. W najbliższych dwóch latach prognozuje się tempo wzrostu światowego rynku żywic epoksydowych na poziomie 3-4 proc. rocznie. Zapotrzebowanie ponad tę średnią notowane ma być na rynku azjatyckim. Dla rynku europejskiego dynamika ta może wynieść około 1 proc., zaś dla Polski przyjmuje się tempo wzrostu na poziomie 2-3 proc.

Globalne zdolności wytwórcze podstawowych żywic epoksydowych – niemodyfikowanych wynoszą 2,1 mln ton rocznie z czego na Europę przypada 700 tys. ton. Najwięksi światowi producenci żywic to Hexion Specialty Chemicals, Dow Chemical, Huntsman Advanced Materials oraz azjatycki NanYa. Wymienione firmy odpowiadają łącznie blisko połowę światowej produkcji żywic.

W naszym kraju jedynym producentem żywic epoksydowych jest Grupa Ciech i wchodzące w jej skład Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna. Zdolności produkcyjne Grupy określa się na 30 tys. ton rocznie. Udział firmy w naszym krajowym rynku produktu wynosi ok. 30 proc.. Najpoważniejszymi konkurentami są dostawcy z Niemiec oraz Czech. W skali całej Europy struktura udziałów w rynku jest następująca: Dow Chemical i Hexion (po niemal 30 proc.), Huntsman (ok. 20 proc.), Spolchemie (7 proc.), Leuna i Ciech (po 6 proc.).

W najbliższych latach Europa i Stany Zjednoczone nadal będą eksporterami żywic epoksydowych. Głównymi rynkami zbytu w handlu międzynarodowym będą Chiny i Indie. Podstawowymi czynnikami wzrostu zużycia żywic epoksydowych będą kleje i kompozyty dla lotnictwa oraz elektrowni wiatrowych, a także elektronika i farby, zwłaszcza w regionie Dalekiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej.

W Europie Środkowo-Wschodniej żywice epoksydowe zużywane są przede wszystkim do produkcji pokryć – farb. Jest to udział ponad 50 proc. używane są też w budownictwie, np. do wytwarzania posadzek. W Polsce dynamika wzrostu zużycia żywic w najbliższym latach powinna przekraczać średnią dla świata ze względu na tendencję przenoszenia produkcji farb z Europy Zachodniej do Środkowo-Wschodniej.

Czytaj więcej: Rynek 828 Analiza 230