Skarb Państwa wymieni akcje ZAP na akcje ZAT

Skarb Państwa wymieni akcje ZAP na akcje ZAT
Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że zamiarem Skarbu Państwa jest udział w ofercie nowych akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (Azoty Tarnów) i wymiana 9.686.247 akcji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. (ZA Puławy) na nowe akcje Azotów Tarnów.

- Zgodnie z wcześniej ogłoszonymi intencjami dotyczącymi konsolidacji polskiego sektora chemicznego, MSP informuje o zamiarze objęcia akcji nowej emisji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. w ramach Grupy Azoty (dalej ZAT) skierowanej do akcjonariuszy Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. (dalej ZAP). Zamiarem MSP jest wymiana 9.686.247 (50,67%) akcji ZAP na nowe akcje ZAT zgodnie z parytetem wymiany 2.5 akcji ZAT na jedną akcję ZAP, ustalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAT w lipcu 2012 r. - czytamy w komunikacie Ministerstwa Skarbu Państwa. MSP popiera konsolidację, której celem jest stworzenie polskiego i europejskiego lidera w sektorze chemicznym, który ze względu na skalę, dywersyfikację działalności i spodziewane synergie będzie w stanie osiągać lepsze od rynku wyniki operacyjne i stopy zwrotu dla akcjonariuszy.

Pozostali akcjonariusze ZA Puławy mogą zapisywać się akcje Azotów Tarnów jeszcze tylko dzisiaj w POK-ach DM PKO BP i PPZ DM Pekao albo w przypadku inwestorów kwalifikowanych w siedzibie CAIB oraz DM PKO BP. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 44 zł, a na każdą akcję ZA Puławy przypada 2,5 nowych akcji Azotów Tarnów.

Do przeprowadzenia transakcji w postaci przejęcia kontroli nad ZA Puławy niezbędna jest jeszcze zgoda Komisji Europejskiej na koncentrację. Spółka oczekuje, że zgoda Komisji Europejskiej zostanie wydana do dnia 18 stycznia 2013 r.

Czytaj więcej: Rynek 830

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8