Słabsze wyniki PCC Rokita wskutek finalizacji kluczowej inwestycji

Słabsze wyniki PCC Rokita… W I kwartale br. spółka PCC Rokita wypracowała 253,8 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz 5 mln zł zysku netto. Istotny wpływ na wyniki miał zaplanowany i zapowiadany proces przełączania produkcji chloru na nową instalację elektrolizy membranowej.

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 44,2 mln zł, zysk z działalności operacyjnej 10,9 mln zł, zaś EBITDA - 22,9 mln zł. Grupa wypracowała marżę brutto na sprzedaży na poziomie 17,4 proc., marża EBIT wyniosła 4,3 proc., marża EBITDA 9,0 proc., a marża netto 2,0 proc.

Słabsze wyniki w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowią głównie konsekwencję prowadzonych prac, niezbędnych do uruchomienia nowej instalacji elektrolizy membranowej – jednej z kluczowych inwestycji PCC Rokita prowadzonej przez kilka ostatnich lat.

- Na początku marca rozpoczęliśmy proces przełączania systemów na nową instalację elektrolizy membranowej - powiedział Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita. - Zgodnie z naszymi zapowiedziami, zdarzenie to miało bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe I kwartału br. Podczas przełączania instalacji produkcja chloru, będąca istotnym elementem naszej działalności, została czasowo zatrzymana. Przestój spowodował nie tylko niższą produkcję i sprzedaż chloru, ale także produktów chloropochodnych, alkaliów oraz polioli.

Elektroliza membranowa wykorzystywana jest do produkcji chloru i ługu sodowego, jednych z podstawowych produktów spółki. Zmiana technologii produkcji na membranową pozwala nie tylko zmniejszać oddziaływanie na środowisko, ale przede wszystkim ogranicza zużycie energii elektrycznej.

– Zmiana technologii produkcji umożliwi nam także znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych – ze 135 tys. ton rocznie do ponad 160 tys. w 2017 r. - mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.

W I kw. br. Grupa realizowała także inne inwestycje, m. in. rozbudowę zdolności tlenku propylenu oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych. PCC Rokita utworzyła także na początku roku i zarejestrowała spółkę zależną IRPC-PCC Co. Ltd z siedzibą w Bangkoku (spółka JV), której zadaniem jest rozwój sprzedaży polioli oraz systemów poliuretanowych na terenach Azji Południowo-Wschodniej, Chin i Indii. Mimo ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych PCC Rokita pozostaje spółką dywidendową – zgodnie z kwietniową decyzją Walnego Zgromadzenia niemal cały zysk netto spółki wypracowany w 2014 r. zostanie przeznaczony na dywidendę.

W dalszej części 2015 r. PCC Rokita będzie kontynuowała realizację założonego planu inwestycyjnego. Poza zakończeniem kluczowej inwestycji w elektrolizę membranową realizowane będą m.in. projekty rozbudowy zdolności wytwórczych tlenku propylenu oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych. W całym 2015 r. PCC Rokita planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 130 mln zł.

Czytaj więcej:
Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4