Słaby popyt na rynku papierniczym uderza w chemię

Słaby popyt na rynku papierniczym uderza w chemię
Zmniejszone zapotrzebowanie na produkty dla branży papierniczej dotknęło giganta branży chemicznej. Koncern BASF poinformował o redukcji mocy wytwórczych zakładów produkujących lateks w Europie, ograniczając wielkość produkcji o 120 tys. ton rocznie. Produkcja zostanie utrzymana w trzech fabrykach - w Ludwigshafen (Niemcy), Pischelsdorf (Austria) oraz Hamina (Finlandia).

BASF planuje także dalsze zmiany w ofercie chemii papierniczej. Wstępem do nich będzie ocena możliwości strategicznych dla działalności związanej z dimerami ketenu alkilowego (AKD) w Europie i Ameryce Północnej.

Restrukturyzacja segmentu papierniczego spółki będzie polegała także na zmianach w zakresie sprzedaży, marketingu i administracji działu, a dzięki specjalnemu zespołowi ds. marketingu i innowacji BASF chce lepiej dopasować ofertę do potrzeb rynkowych, zwłaszcza w zakresie wydajności maszyn papierniczych i obniżenia kosztów ich użytkowania. W ramach restrukturyzacji do końca 2015 roku BASF zwolni 250 osób.

Optymalizacji wydajności działu biznesowego związanego z tradycyjną chemią papierniczą towarzyszyć będzie rozbudowywanie nowo utworzonego Centrum Ekologicznych Opakowań Papierowych.

- Staramy się rozwijać naszą nową linię biznesową zrównoważonych rozwiązań dla producentów opakowań - mówi Uwe Liebelt, prezes działu Chemii Papierniczej BASF. - W tym obszarze w grę wchodzą działania takie jak licencjonowanie własności intelektualnej, zawieranie partnerstw oraz nieduże przejęcia.

Ostatnio BASF zawarł porozumienie z francuską firmą BT3 technologies S.A.S. w celu wspólnego opracowania alternatywy dla wosku stosowanego przy produkcji tektury opakowaniowej, co mogłoby ułatwić proces recyklingu.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska