Spadły przychody Ciechu

Spadły przychody Ciechu
W I kwartale br. Ciech odnotował spadek sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody wyniosły w raportowanym okresie 845 mln zł, podczas gdy w roku ubiegłym osiągnęły poziom 993,5 mln zł. Jak podkreśla spółka w komunikacie, wynik ten jest efektem sprzedaży Alwerni oraz zatrzymania produkcji w Infrastrukturze Kapuściska (dawny Zachem).

W porównaniu z I kwartałem 2013 roku, w analogicznym okresie br. zysk EBIT spadł o 15,3 proc. (z 79,9 mln zł do 67,7 mln zł), zysk netto obniżył się o 87,6 proc. (z 45 mln zł do 5,6 mln zł), zaś EBIDTA - o 11 proc. (ze 132,3 mln zł do 117,8 mln zł).

Tymczasem poziom EBITDA znormalizowanej pozostaje na poziomie ubiegłorocznym (111,3 mln zł wobec 112,1 mln zł w I kw. 2013 roku). Obniżeniu ulegają również koszty.

- Mimo nieznacznej poprawy koniunktury w przemyśle chemicznym sytuację rynkową nadal określam jako bardzo trudną - powiedział Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Ciech. - Wymaga ona od nas stałego zwiększania wysiłków nakierowanych na doskonalenie operacyjne oraz optymalizację kosztów w skali całej grupy. Również poziom naszego zadłużenia, pomimo skutecznych działań redukujących jego wysokość, pozostaje na ciągle niebezpiecznym poziomie.

W komunikacie spółka informuje, iż Ciech nadal koncentruje się na działaniach zmierzających do stałego wzrostu efektywności oraz redukcji kosztów na wszystkich możliwych płaszczyznach.


brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska