Spadły przychody Ciechu

Spadły przychody Ciechu W I kwartale br. Ciech odnotował spadek sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody wyniosły w raportowanym okresie 845 mln zł, podczas gdy w roku ubiegłym osiągnęły poziom 993,5 mln zł. Jak podkreśla spółka w komunikacie, wynik ten jest efektem sprzedaży Alwerni oraz zatrzymania produkcji w Infrastrukturze Kapuściska (dawny Zachem).

W porównaniu z I kwartałem 2013 roku, w analogicznym okresie br. zysk EBIT spadł o 15,3 proc. (z 79,9 mln zł do 67,7 mln zł), zysk netto obniżył się o 87,6 proc. (z 45 mln zł do 5,6 mln zł), zaś EBIDTA - o 11 proc. (ze 132,3 mln zł do 117,8 mln zł).

Tymczasem poziom EBITDA znormalizowanej pozostaje na poziomie ubiegłorocznym (111,3 mln zł wobec 112,1 mln zł w I kw. 2013 roku). Obniżeniu ulegają również koszty.

- Mimo nieznacznej poprawy koniunktury w przemyśle chemicznym sytuację rynkową nadal określam jako bardzo trudną - powiedział Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Ciech. - Wymaga ona od nas stałego zwiększania wysiłków nakierowanych na doskonalenie operacyjne oraz optymalizację kosztów w skali całej grupy. Również poziom naszego zadłużenia, pomimo skutecznych działań redukujących jego wysokość, pozostaje na ciągle niebezpiecznym poziomie.

W komunikacie spółka informuje, iż Ciech nadal koncentruje się na działaniach zmierzających do stałego wzrostu efektywności oraz redukcji kosztów na wszystkich możliwych płaszczyznach.

Czytaj więcej:

brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska