Spółki Grupy Azoty podały szacunki wyników za 2016 rok

Spółki Grupy Azoty podały… Dwie spółki wchodzące w skład Grupy Azoty - Grupa Azoty SA i Grupa Azoty Police - opublikowały szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok. Termin publikacji sprawozdań finansowych obu spółek został przesunięty na 20 kwietnia br. ze względu na wydłużenie się czasu przygotowywania ostatecznej wersji sprawozdań, z uwagi na konieczność uwzględnienia i oceny istotnych zdarzeń z poprzednich okresów. Wyniki podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta. Dlatego też zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. W ramach Grupy Azoty, zgodnie z pierwotnie ustalonym terminem (ustalonym na 16 marca) skonsolidowane sprawozdanie finansowe opublikowała Grupa Azoty Puławy.

Grupa Azoty SA

 • Przychód: 8 955,69 mln zł
 • EBITDA: 1 005,78 mln zł
 • Wynik operacyjny: 486,06 mln zł
 • Wynik netto: 375,15 mln zł
Wyniki segmentów
 • Agro-Nawozy: przychód: 5 115,65 mln zł, EBITDA: 599,81 mln zł
 • Chemia: Przychód: 2 295,33 mln zł, EBITDA: 270,78 mln zł
 • Tworzywa: Przychód: 1 117,84 mln zł, EBITDA: -32,53 mln zł
 • Energetyka: Przychód: 239,75 mln zł, EBITDA: 95,54 mln zł
 • Pozostałe: Przychód: 187,12 mln zł, EBITDA: 72,20 mln zł

Grupy Azoty Police

 • Przychody ze sprzedaży: 2 416,98 mln zł
 • EBITDA: 187,90 mln zł
 • Wynik operacyjny: 99,30 mln zł
 • Wynik netto: 69,71 mln zł
Wyniki segmentów
 • Nawozy: Przychody ze sprzedaży: 2 050,05 mln zł, EBITDA: 144,55 mln zł

Czytaj więcej: