Sprawdzona wydajność i niezawodność linii do napełniania na gorąco Sidel

Niezawodność i elastyczność produkcji zgodna ze standardami PepsiCo

Linia do napełniania na gorąco charakteryzuje się doskonałą elastycznością produkcji. - Może nalewać na gorąco napoje izotoniczne, soki i produkty z miąższem lub bez. Ponadto, linia ta jest również w stanie napełniać na zimno, dzięki czemu możemy oferować konsumentom szerszą gamę produktów – mówi. Napój Gatorade jest obecnie produkowany w wielu smakach i pojemnościach: 500 ml, 750 ml, 1200 ml, a od niedawna – 300 ml, z płaskimi lub sportowymi nakrętkami. Jeśli chodzi o etykietowanie, nowe rozwiązanie umożliwia umieszczanie częściowych etykiet tylko na jednej części butelki lub pełnych etykiet na całej butelce, zapewniając nowe opcje marketingowe dla wyróżnienia butelek na półkach supermarketów.  

- Jeśli chodzi o elastyczność zapewnianą przez naszą linię produkcyjną, mamy również możliwość obsługiwania kilku sposobów pakowania, takich jak 6-paki, 12-paki lub 24-paki”. Co do paletyzacji produktów w pojemnikach PET napełnianych na gorąco, jakość jest bardzo istotną kwestią i należy ją zagwarantować. „Aby sprostać wymaganiom transportu na dużych odległościach i przy trudnych warunkach drogowych, paletyzacja musi być przeprowadzana precyzyjnie, niezawodnie i z zapewnieniem wysokiego poziomu stabilności. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwiązań firmy Sidel dla procesu paletyzacji, ponieważ gwarantują one bezpieczeństwo naszych produktów, dzięki czemu docierają one do klientów w nienaruszonym stanie – podkreśla. 

Quilmes działa jako rozlewnia PepsiCo, dlatego walidacja nowej linii odbywa się na podstawie ustalonego protokołu zatwierdzenia. Przed uruchomieniem produkcji przemysłowej na linii, przeprowadzono etap walidacji wszystkich typów pojemników we francuskich laboratoriach badających opakowania, należących do firmy Sidel. Według Kierownika Zakładu, indywidualna walidacja każdej z naszych butelek Gatorade została przeprowadzona zgodnie ze specyfikacjami PepsiCo, co umożliwiło produkcję form. Ze względu na wymagania PepsiCo, podczas pierwszych serii produkcji opakowań przestrzegaliśmy protokołu jakości dotyczącego wydajności linii i liczby pozbawionych wad butelek wyprodukowanych w trakcie procesu. Każdy etap przebiegł pomyślnie. 

Poszanowanie środowiska i 100% wydajność

Po ustaleniu szczegółów zakupu linii, firma Quilmes współpracowała z zespołami technicznymi i projektowymi firmy Sidel, aby znaleźć idealny układ i lokalizację maszyn, co pozwoliło zoptymalizować ergonomię pracy personelu i czas przechodzenia pomiędzy różnymi stacjami sterowania, a także dostawę materiałów eksploatacyjnych. Wszystkie szczegóły dotyczące uruchomienia linii zostały ponownie przeanalizowane we współpracy z zespołem Sidel, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w tym projekcie. „Jesteśmy dzisiaj bardzo zadowoleni z lokalizacji maszyn w każdym z obszarów, z ogólnego rozmieszczenia operatorów, obsługi dostaw i dostępu do miejsc, w których przechowywane są części zamienne”. Zespoły pracujące w Quilmes były mile zaskoczone poziomem wydajności uzyskanym przez linię. - Pracujemy ze średnią wydajnością wynoszącą 95%, a czasami linia działa nawet przez wiele godzin przy 100% wydajności. Dzięki sposobowi w jaki została zaprojektowana linia, jest ona idealnie wyważona pod kątem zapewnienia niezawodności. Warto również wspomnieć, że pomimo wszelkich trudności, wydajność ta została bardzo szybko osiągnięta podczas rozruchu. Obecnie, produkcja butelek 500 ml osiąga 45 000 bph, przy wydajności wynoszącej 95% – podsumowuje Juan José Ferrer. 

Linia obejmuje pierwszą w zakładzie nalewarkę rozdmuchową Sidel Combi, która zapewnia wiele korzyści odpowiadających zaangażowaniu firmy Quilmes w ochronę środowiska. Combi zużywa mniej energii niż rozdmuchiwarka, którą zastąpiła, eliminując na przykład konieczność transportu butelek. Ponadto, zapobiega narażaniu opakowań na czynniki zewnętrzne podczas transportu, co poprawia jakość produktu. Do codziennej obsługi maszyn potrzeba mniej osób, co prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania pracy naszych operatorów i pozwala im skupić się na innych zadaniach związanych z konserwacją i jakością. Właśnie dlatego firma Quilmes wybrała Combi. 

Ponadto, ochrona środowiska jest dla Quilmes bardzo ważną kwestią. Jeśli chodzi o zużycie energii, linia oferuje system równowagi termicznej, który umożliwia nam ponowne wykorzystanie ciepła wypromieniowywanego przez gorącą butelkę w chłodni do pierwszego etapu podgrzewania cieczy przed pasteryzacją. Przyczyniło się to do oszczędności ciepła wynoszącej pomiędzy 10% a 15% w porównaniu z poprzednią linią”. Pozostałe korzyści związane ze zużyciem energii dotyczą form rozdmuchowych Combi. „Proces nagrzewania poprzednich form odbywał się przy użyciu gorącego oleju, który zużywał więcej ciepła. Teraz, dzięki naszemu Combi, proces odbywa się elektrycznie. Zapewnia to dużą precyzję procesu nagrzewania w obszarach, w których musimy ogrzać, i pozwala na 15% oszczędność ciepła w porównaniu z rozdmuchiwarką starszej generacji, której używaliśmy wcześniej. 

- Krótko mówiąc, polecamy Sidel. Jest to firma z ogromnym doświadczeniem w branży napojów, a także oferująca najnowocześniejszą technologię, usługi i wsparcie. Byłbym bardzo szczęśliwy, mogąc ponownie współpracować z firmą Sidel w przyszłości – podsumowuje Juan José Ferrer. 

brak
 

Maszyny pakujące

Switzerland