Stadler projektuje i uruchamia fabrykę przetwarzania opakowań lekkich w Portugalii

Stadler projektuje i uruchamia…

Valorsul, wiodąca firma w sektorze ochrony środowiska, zajmuje się przetwarzaniem około 850 000 ton odpadów komunalnych wytwarzanych każdego roku w 19 gminach w Wielkiej Lizbonie i Regionie Zachodnim. Firma wybrała Stadler do zaprojektowania i instalacji znacznej modernizacji i optymalizacji sortowni w Centro de Triagem do Oeste, jednym z dwóch obsługiwanych przez nią zakładów przetwarzania lekkich opakowań.

Projekt ten miał na celu zwiększenie przepustowości zakładu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej czystości jego produktów, a także uproszczenie jego obsługi. António Afonso, kierownik zakładu recyklingu w firmie Valorsul, wyjaśnia: - Wybraliśmy firmę Stadler ze względu na jakość i szczegółowość przedstawionych przez nią analiz. Ponadto wizyty w różnych zakładach zaprojektowanych przez Stadler pozwoliły nam upewnić się co do jakości sprzętu i jego montażu.

Nowy zakład zapewnia zwiększoną przepustowość i wysoką czystość produkcji

Proces rozpoczyna się od podania przychodzących odpadów do kabiny sortującej przedmioty wielkogabarytowe i otwieracza worków, a następnie przechodzi przez dwa separatory balistyczne Stadler STT2000, które oddzielają materiały elastyczne i 3D. Odzyskiwanie folii z materiałów elastycznych jest ulepszone dzięki zastosowaniu nowego systemu zasysania i separatorów balistycznych STT2000 z wymuszoną wentylacją. Metale są odzyskiwane z materiałów 3D z separacji balistycznej za pomocą nowych separatorów elektromagnetycznych i wiroprądowych oraz sortowane na metale żelazne i nieżelazne, podczas gdy sortery optyczne odzyskują butelki PET, HDPE, Tetra Pak i Plastic Mix. Sortownik optyczny z pierwotnego zakładu jest wykorzystywany do przeprowadzania automatycznej kontroli jakości frakcji PET, HDPE i Tetra Pak.

- Aby zwiększyć wydajność zakładu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produkcji, zastąpiliśmy jeden separator balistyczny w oryginalnym zakładzie dwoma separatorami balistycznymi STT2000 i zainstalowaliśmy sortowniki optyczne o większej wydajności, wyposażone w najnowszą technologię. Dodaliśmy także dwie nowe kabiny sortownicze, aby uprościć ręczne sortowanie i kontrolę jakości - mówi Carlos Manchado Atienza, dyrektor ds. sprzedaży międzynarodowej w firmie Stadler.

photo-02-stadler-stt2000-ballisitc-separators-at-centro-de-triagem-do-oesto-waste-treatment-facility

Zaprojektowany z myślą o prostszej obsłudze

Uproszczenie obsługi zakładu było kolejnym ważnym wymogiem firmy Valorsul. Aby sprostać temu wymaganiu, firma Stadler zaprojektowała układ umożliwiający lepszy dostęp do najważniejszych urządzeń. Znacząco uproszczono również proces belowania produktu poprzez zintegrowanie metalowej prasy z konstrukcją nośną Stadler, dzięki czemu bele spadają bezpośrednio do otwartego kontenera skrzyniowego, a także poprzez zastosowanie automatycznych zasobników ułatwiających przechowywanie. Takie podejście znacznie ułatwia odzyskiwanie wysokiej jakości produktów.

Óscar Horcajada Torres, kierownik projektu Stadler Selecciona, mówi: - Na przykład w procesie belowania metali żelaznych używamy mniejszego bunkra, który w połączeniu z podnoszoną prasą i nową kabiną kontroli jakości znacznie upraszcza odzyskiwanie wysokiej jakości metali żelaznych.

photo-03-valorsul-light-packaging-sorting-plant-lisbon

Reportaże

Forum