Strategiczne inwestycje Grupy Azoty ze wsparciem EBI i EBOiR

Strategiczne inwestycje Grupy Azoty ze wsparciem EBI i EBOiR
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) udzieliły finansowania dla strategicznych inwestycji Grupy Azoty. Porozumienie podpisane 28 maja w Londynie zagwarantuje długoterminowe finansowanie na kwotę 700 mln złotych (170 mln euro).

- Dzięki strategicznemu partnerstwu z EBI i EBOiR będziemy mogli w pełni wykorzystać potencjał polskiego przemysłu chemicznego – powiedział Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty. - Dzięki konsekwentnie realizowanej konsolidacji polskiego przemysłu, osiągnęliśmy status czołowego gracza na europejskim rynku chemiczno-nawozowym. Gwarancja długoterminowego finansowania największych banków w Europie w wysokości 700 mln złotych pozwoli nam realizować kolejne kluczowe dla strategii Grupy inwestycje.

Porozumienie zostało podpisane podczas uroczystej ceremonii w siedzibie EBOiR w Londynie. Obejmuje ono umowy kredytowe na okres dziesięciu lat w wysokości odpowiednio 550 mln zł (134 mln euro) od Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 150 mln zł (37 mln euro) od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

- Bank Unii Europejskiej jest znaczącym inwestorem na polskim rynku i partnerem dla przedsiębiorstw, które realizują obiecujące projekty i strategie - podkreślił Werner Hoyer, prezes EBI. - Naszym priorytetem jest zwiększenie konkurencyjności w Polsce poprzez wspieranie innowacyjności i międzynarodowej ekspansji takich firm jak Grupa Azoty. Strategia Grupy sprawia, że europejski rynek chemiczny staje się coraz bardziej konkurencyjny na świecie oraz zaawansowany pod względem efektywności energetycznej. Jesteśmy zadowoleni, że Europejski Bank Inwestycyjny może wspierać rozwój Grupy Azoty.

Grupa Azoty


- Cieszymy się, że możemy zapewnić długoterminowe finansowanie dla Grupy Azoty, które pozwoli jej stać się ważnym graczem na rynku międzynarodowym - powiedział Suma Chakrabarti, prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. - Jesteśmy niezwykle zadowoleni z dotychczasowych wyników Grupy i w pełni popieramy przyjętą przez zarząd strategię, która pozwoli jej na dalszy dynamiczny rozwój.

Obie umowy stanowią część większego pakietu finansowania o łącznej wartości 2,2 mld złotych (504 mln euro), który ma na celu sfinansowanie rozwoju Grupy Azoty zgodnie ze strategią rozwoju do 2020 roku, w tym planu rozwoju na nowe rynki w regionie. Pozostałe 1,5 mld złotych (370 mln euro) zostanie zapewnione przez konsorcjum polskich banków, w tym PKO BP SA, BGK, BZ WBK SA oraz ING BSK SA.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8