Sukces kolejnej transzy obligacji PCC Rokita

Sukces kolejnej transzy obligacji… W ubiegły piątek 4 lipca zakończyła się druga transza kaskadowej publicznej oferty obligacji PCC Rokita serii BA, sprzedawanych przez Dom Maklerski BDM. W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów, zapisy na obligacje zostały skrócone o dwa dni.

Obligacje są pięcioletnie, oprocentowane 5,5 proc. w skali roku. Kolejna transza obejmowała 40 tys. szt. obligacji wyemitowanych przez spółkę w kwietniu br. i następnie dopuszczonych do obrotu na rynku Catalyst.

- W klasycznym modelu emisji obligacji, inwestor musi czekać na zaksięgowanie obligacji, na które złożył zapis nawet kilkanaście dni - mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita. - Następnie kolejne kilka dni zajmuje wprowadzenie tych obligacji do obrotu. Dzięki formule oferty kaskadowej, kupowane obligacje już w momencie ich nabycia są wprowadzone do obrotu na rynku obligacji, którego organizatorem jest GPW. Dodatkowo czas oczekiwania od złożenia zapisu do ich przydziału i zapisania na rachunkach maklerskich to zaledwie dwa dni, po upływie których inwestor może od razu dokonać dalszej odsprzedaży obligacji na rynku wtórnym. Jest to istotne udogodnienie dla inwestorów, podnoszące płynność i atrakcyjność obligacji PCC Rokita.

W kwietniu br. spółka przeprowadziła emisję obligacji o wartości 22 mln zł w ramach drugiego programu emisji obligacji. Obligacje o wartości 17 mln zł nabył Dom Maklerski BDM, który teraz odsprzedaje obligacje inwestorom. Dotychczas miały miejsce dwie transze: pierwsza, zakończona już po dwóch dniach zapisów i druga, zakończona na dwa dni przed ostatnim dniem zapisów.

Cena sprzedaży obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis i uwzględnia wartość nominalną oraz odsetki należne na dzień przypadający w drugim dniu roboczym, następującym po dniu dokonania zapisu.

Obligacje PCC Rokita w ramach kaskadowej publicznej oferty sprzedaży może nabyć każdy, kto posiada rachunek papierów wartościowych w dowolnej firmie inwestycyjnej. Zapisy można składać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM, a inwestorzy posiadający rachunek w BDM także przez internet.

- Spółka PCC Rokita i Dom Maklerski BDM jako pierwsi w Polsce  zastosowali mechanizm oferty kaskadowej, wprowadzony do polskiego ustawodawstwa w ubiegłym roku - mówi Tomasz Lalik, dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM. - Obligacje sprzedawane w ramach oferty kaskadowej są łatwo dostępne dla inwestorów i systematycznie im oferowane. Jak wskazuje powodzenie sprzedaży kolejnej transzy, formuła oferty kaskadowej mimo jej innowacyjności, została przyjęta przez inwestorów z dużym uznaniem.

Czytaj więcej:
Rynek 929
Finanse 100

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4