Sukces oparty na strategii recyklingu i wielokrotnego wykorzystania surowców jest możliwy

Pokonywanie ograniczeń związanych z rozdrabnianiem

Wybierając regranulację zamiast rozdrabniania, Moyaplast unika wielu wyzwań związanych z tym ostatnim, takich jak wytwarzanie pyłu, niejednorodne rozmiary cząstek i przerwy w podawaniu. Co więcej, proces regranulacji wprowadza dodatkowe korzyści, w tym lepszą filtrację, odgazowanie i możliwość dodawania dodatków - ulepszenia, które nie są możliwe w przypadku samego rozdrabniania. To kompleksowe podejście pozwala firmie Moyaplast usprawnić cykle wtrysku oraz ogólną wydajność i kontrolę jakości.

Efektywne wyniki

Wdrożenie linii Velox przyniosło producentowi znaczące rezultaty:

  • Produkcję bez odpadów
    Producent radykalnie zmniejszył ilość odpadów dzięki ich przetworzeniu w 100% na granulat, dostosowując się tym samym do globalnych celów zrównoważonego rozwoju i nowych przepisów UE.
  • Zwiększona wartość dodana produktu
    Zastosowanie materiału PCR nie tylko zmniejsza zależność od pierwotnych tworzyw sztucznych, ale także przemawia do świadomych ekologicznie konsumentów, dodając produktom znaczącą wartość dodaną.
  • Doskonałość operacyjna
    Usprawniony proces zaowocował znacznymi oszczędnościami kosztów i zwiększoną rentownością, udowadniając, że zrównoważony rozwój i sukces ekonomiczny mogą iść ze sobą w parze.
altero-velox

Model na przyszłość

Współpraca między Altero i Moyaplast to coś więcej niż historia sukcesu i przykład dla innych firm z branży, to plan na przyszłość zrównoważonej produkcji. Przyjmując zasady gospodarki obiegu zamkniętego i wykorzystując zaawansowane technologie recyklingu, firmy te udowadniają, że odpowiedzialność za środowisko i rentowność mogą iść ze sobą w parze. Ta historia sukcesu służy jako model dla branży, pokazując, że możliwe jest zrównoważenie wydajności operacyjnej, rentowności i odpowiedzialności za środowisko. Co ważniejsze, możliwość ponownego wykorzystania materiałów PCR sprawiła, że Moyaplast stał się liderem w dziedzinie zrównoważonego formowania wtryskowego.

Inicjatywa ta nie tylko zwiększa wartość środowiskową ich produktów, ale także dostosowuje Moyaplast do rosnącego zapotrzebowania konsumentów na produkty przyjazne dla środowiska.

Podsumowując, transformacyjna podróż tego producenta, napędzana przez Altero Recycling Machinery, ilustruje przyszłościowe podejście do tworzyw sztucznych i pokazuje świat, w którym producenci nie tylko odnoszą sukcesy w zwiększaniu wydajności swoich procesów, ale także w bardziej zrównoważonym rozwoju.
Maszyny i usługi do przetwórstwa tworzyw
  Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa

Maszyny i usługi do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 52-407 Wrocław, Kwiatkowskiego 5a

Reportaże

Forum