Sukces oparty na strategii recyklingu i wielokrotnego wykorzystania surowców jest możliwy

Sukces oparty na strategii…

Poniższe studium przypadku prezentuje, w jaki sposób odpowiednio dobrana linia do recyklingu odpadów poprzemysłowych może zrewolucjonizować procesy produkcyjne, doprowadzając do sytuacji, kiedy zrównoważony rozwój i sukces przemysłowy idą ze sobą w parze.

Wyzwanie: redukcja odpadów z produkcji

Podróż rozpoczęła się od ambitnego celu hiszpańskiego producenta części z tworzyw sztucznych - firmy Moyaplast - jakim było wyeliminowanie odpadów z jego działalności. Moyaplast, z ponad 40 liniami formowania wtryskowego i silną międzynarodową obecnością, stanął przed podwójnym wyzwaniem - zarządzaniem odpadem poprodukcyjnym i dostosowaniem się do globalnych trendów zrównoważonego rozwoju. Głównym celem było znalezienie rozwiązania, dzięki któremu udałoby się poddać procesowi recyklingu 100% odpadu poprodukcyjnego, zwiększając przy tym ponowne wykorzystanie materiału.

altero-velox-3

Kolejnym krokiem inicjatywy było odebranie wcześniej wyprodukowanych produktów od klientów po zakończeniu ich cyklu życia, aby poddać je recyklingowi i ponownie wytworzyć nowe wyroby. Uosabia to istotę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Proces ten nie tylko minimalizuje ilość odpadów, ale także maksymalizuje efektywność wykorzystania zasobów.

Kluczowa rola linii do regranulacji Altero Velox 120  

Firma Moyaplast zdecydowała się na współpracę z hiszpańskim producentem maszyn do recyklingu - Altero Recycling Machinery. Kluczową rolę w całym procesie redukcji odpadów odegrała linia do regranulacji Altero Velox 120, umożliwiając integrację obu źródeł materiału w stały strumień wysokiej jakości regranulatu. Wytworzony w ten sposób materiał  jest następnie ponownie wykorzystywany na liniach produkcyjnych, zamykając pętlę cyklu produkcyjnego i znacznie zmniejszając wpływ działalności firmy na środowisko.

Zaprojektowana pod kątem wszechstronności, efektywności i doskonałej wydajności, linia Velox wyróżnia się zdolnością przetwarzania szerokiej gamy materiałów, w tym odpadów przemysłowych i wtórnych odpadów z tworzyw sztucznych. Ułatwiając przetwarzanie PP (polipropylen) i HDPE (polietylen o dużej gęstości) z odpadów konsumenckich po procesie mycia, linia Velox pozwoliła Moyaplast na znaczny krok w kierunku praktyk gospodarki obiegu zamkniętego i usprawnienia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Monitorowanie dla optymalnej wydajności

Rozwiązanie dostarczone przez  Altero  obejmuje dokładne i bieżące monitorowanie procesu regranulacji, dostarczając Moyaplast rzeczywistych informacji na temat temperatur, ciśnień i innych kluczowych danych dotyczących procesu regranulacji. Ta zdolność, połączona z pełną integracją SCADA, ułatwia podejmowanie świadomych decyzji, optymalizuje koszty operacyjne i wspiera zabiegi konserwacji zapobiegawczej. Wykorzystując te rozwiązania, Moyaplast może utrzymywać najwyższy poziom efektywności produkcji i jakości regranulatu.

Kluczowe cechy i korzyści z maszyn

Rodzina maszyn Velox jest dostępna w różnych wydajnościach od 200 do 2000 kg/h, wyróżnia się kilkoma innowacyjnymi funkcjami:

  • Wysoką wydajnością
    Zmniejsza zużycie energii przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności, dzięki czemu proces recyklingu jest zarówno opłacalny, jak i przyjazny dla środowiska.
  • Pełną kontrolą jakości
    Zaawansowane systemy filtracji i odgazowywania zapewniają najwyższą jakość granulatu z recyklingu, niezbędną do zachowania integralności produktu końcowego.
  • Elastycznością
    Możliwości dostosowania proporcji materiałów PCR oraz pochodzących z recyklingu poprzemysłowego (PIR), a także precyzyjnego aplikowania dodatków, pozwalają producentowi tworzyć niestandardowe formuły dostosowane do konkretnych wymagań produktu.
  • Szybki serwis

Altero współpracuje z wiodącymi dostawcami usług na wszystkich rynkach, aby zapewnić niezawodność i szybkość reakcji.

altero-velox-2


Maszyny i usługi do przetwórstwa tworzyw
  Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa

Maszyny i usługi do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 52-407 Wrocław, Kwiatkowskiego 5a

Reportaże

Forum