Sumitomo Demag zwiększa wydajność energetyczną wtryskarek

Sumitomo Demag zwiększa wydajność…
Produkujący wtryskarki koncern Sumitomo Demag opracował innowacyjne rozwiązanie smartDrive. Polega ono na tym, iż napęd pompy o zmiennej prędkości obrotowej jest w stanie zwiększyć wydajność energetyczną wtryskarki.

System smartDrive stanowi bardzo ważne narzędzie dla użytkowników maszyn wtryskowych. Dzięki niemu mogą oni zrównoważyć negatywne finansowe skutki wzrostu kosztów produkcji, które powstały w ostatnich 10 latach. Ich przyczyną były natomiast podwyżki cen energii elektrycznej.

Przy pomocy napędu pompy o zmiennej prędkości obrotowej – smartDrive - Sumitomo Demag chce podnieść wydajność energetyczną wtryskarek hydraulicznych. Napęd ten pomaga zaoszczędzić nawet 40 proc. energii, co oznacza, że mogą zostać osiągnięte optymalne współczynniki sprawności. Do zalet systemu można zaliczyć również dynamiczny dobór mocy silnika napędowego pompy, który umożliwia regulację każdej fazy cyklu z osobna.

smartDrive, Sumitomo Demag


Omawiane rozwiązanie Sumitomo Demag wprowadza na potrzeby starszych wtryskarek hydraulicznych z serii Ergotech. Wyposażenie maszyn w napęd pompy o zmiennej prędkości obrotowej jest bowiem najprostszą drogą prowadzącą do zmniejszenia zużycia energii, a tym samym do większej rentowności produkcji. Wystarczy tylko zainstalować przemiennik częstotliwości przed asynchronicznym silnikiem napędu pompy, aby móc potem regulować jego prędkość obrotową. Jeśli jakaś firma zdecydowałaby się na wyposażenie napędu wtryskarki w dynamiczny serwomotor i stałą pompę zamiast w przemiennik, to wówczas musiałaby się w takiej sytuacji liczyć ze znacznie większymi kosztami.

Dostęp do funkcji smartDrive możliwy jest za sprawą panelu sterowania NC4. Dzięki przełącznikowi programów, maszyna przechodzi z trybu pracy standardowej w tryb oszczędzania energii. Operator może włączyć lub wyłączyć funkcję oszczędzania energii w każdej fazie procesu. I tak np. podczas procesu wtryskiwania, faza wtrysku może przebiegać w trybie standardowym, natomiast faza docisku w trybie oszczędzania energii.

Wskazane wartości czasowe faz spoczynku i faz aktywnych smartDrive, w odniesieniu do ogólnego czasu cyklu, umożliwiają obsługującemu maszynę przeprowadzenie dokładnej, energetycznej analizy cyklu.

Ponieważ użytkownik może w łatwy sposób dobierać funkcję oszczędzania energii do poszczególnych funkcji maszyny i faz procesu – przy czym funkcja ta nie musi oddziaływać na kompletny cykl, a jedynie na jego część - rozwiązanie smartDrive ma więcej zalet w porównaniu do przemienników częstotliwości, które pracują według innych zasad.


Producent wtryskarek do tworzyw sztucznych
 

Producent wtryskarek do tworzyw sztucznych o sile zwarcia do 15.000 kN, które mają zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu na całym świecie: w przetwórstwie tworzyw wtryskarki elektryczne, wtryskarki hydrauliczne, roboty, serwis

Polska, 42-200 Częstochowa, Jagiellońska 81/83