Świetny wynik koncernu Lanxess za 2018

Świetny wynik koncernu Lanxess…

Producent specjalistycznych środków chemicznych, koncern Lanxess, zakończył rok obrotowy z doskonałym wynikiem. W 2018 r. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 9,8 proc., do 1,016 mld EUR. Prognozowany wzrost przychodów mieści się w górnej części przedziału 5-10 proc. w stosunku do ubiegłorocznej wartości 925 mln EUR (bez Arlanxeo).

- Pomimo coraz mniej korzystnej koniunktury gospodarczej spełniliśmy nasze obietnice - podkreślił Matthias Zachert, prezes zarządu Lanxess AG. - Osiągnęliśmy bardzo dobre postępy strategiczne i operacyjne. Lanxess koncentruje się teraz bardzo wyraźnie na specjalistycznych środkach chemicznych. Jesteśmy dziś bardziej rentowni, stabilni i konkurencyjni niż kiedykolwiek wcześniej - i to się opłaca.

Do osiągnięcia dobrego wyniku operacyjnego przyczyniła się w szczególności prężna działalność segmentów Advanced Intermediates, Specialty Additives i Engineering Materials, jak również integracja spółki Chemtura oraz działalności w branży dodatków zawierających fosfor przejętej od spółki Solvay. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 14,1 proc.

Sprzedaż Grupy Lanxess wzrosła o 10,2 proc., z 6,53 mld EUR w poprzednim roku do 7,197 mld EUR. Zysk netto wyniósł 431 mln EUR i był istotnie wyższy niż rok wcześniej (87 mln EUR). Przyczyną była poprawa wyniku operacyjnego w ujęciu rok do roku, a także sprzedaż 50 proc. udziałów w Arlanxeo. Ponadto zysk netto za poprzedni rok został pomniejszony o koszty jednorazowe.

Ponowny wzrost dywidendy

Oczekuje się, że udany rok obrotowy 2018 będzie również korzystny dla akcjonariuszy Lanxess. Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponują Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 maja 2019 r. dywidendę w wysokości 0,90 EUR na akcję. Byłoby to o 12,5 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Strategiczny etap w 2018: zakończono dywestycję działalności w branży gumowej

Gdy rok budżetowy 2018 dobiegł końca, koncern Lanxess osiągnął kolejny kluczowy etap dostosowania. W dniu 31 grudnia producent specjalistycznych środków chemicznych zakończył proces zbycia pozostałego 50-proc. udziału w spółce gumowej Arlanxeo na rzecz Saudi Aramco, swojego byłego partnera. Oba podmioty założyły spółkę joint venture 1 kwietnia 2016 roku. Koncern Lanxess otrzymał z tytułu swojego udziału wpływy w wysokości około 1,4 mld euro, z czego 200 mln euro wykorzystano już na dalsze finansowanie swoich zobowiązań emerytalnych. Kolejne 200 mln euro przeznaczone jest na wykup akcji własnych, który ma zostać zakończony do końca bieżącego roku obrotowego.

- Środki ze sprzedaży udziałów w Arlanxeo wykorzystaliśmy do dalszego wzmocnienia naszego bilansu - powiedział Michael Pontzen, dyrektor finansowy Lanxess AG. - Zyskaliśmy ponadto dodatkowe możliwości rozwoju zarówno organicznego, jak i poprzez przejęcia.

Korzystna sytuacja w niemal wszystkich segmentach

Wyniki segmentu Advanced Intermediates w 2018 roku były bardzo dobre pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji na rynku rolnym. Sprzedaż wyniosła 2,207 mld EUR, co stanowi kwotę o 11,7 proc. wyższą od osiągniętego rok wcześniej wyniku 1,975 mld EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych segmentu wzrósł o 7,2 proc., z 335 mln EUR do 359 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych sięgnęła 16,3 proc., a więc nieco mniej niż 17,0 proc. odnotowane w poprzednim roku.

W segmencie Specialty Additives zarówno sprzedaż, jak i zysk operacyjny istotnie wzrosły w konsekwencji udanej integracji przedsiębiorstw Chemtura i Solvay. Sprzedaż wyniosła 1,98 mld EUR, rosnąc o 22,9 proc. w porównaniu do 1,611 mld EUR rok wcześniej. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł aż o 28,5 proc, z 267 mln EUR do 343 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła z 16,6 proc. do 17,3 proc.

W segmencie Performance Chemicals sprzedaż i zysk operacyjny zmniejszyły się w porównaniu do udanego poprzedniego roku, w szczególności ze względu na osłabienie rozwoju branż skórzanej i budowlanej. Sprzedaż spadła o 6,3 proc., z 1,439 mld EUR do 1,349 mld EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 187 mln EUR, o 25,8 proc. mniej w stosunku do 252 mln EUR rok wcześniej. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 13,9 proc. wobec 17,5 proc. w roku poprzednim.

Zarówno sprzedaż, jak i zysk operacyjny w segmencie Engineering Materials istotnie wzrosły w oparciu o rentowną działalność w zakresie tworzyw sztucznych dla budownictwa lekkiego. Pozytywny wpływ na wynik miała również działalność w branży uretanów, przejęta w ramach zakupu spółki Chemtura. Sprzedaż wzrosła o 15,4 proc., z 1,366 mld EUR do 1,576 mld EUR. Wzrost EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł aż 21,9 proc., z 219 mln EUR do 267 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w segmencie wzrosła z 16,0 proc. do 16,9 proc.

W porównaniu z rokiem poprzednim na wyniki wszystkich segmentów wpływ miały ujemne efekty kursowe, w szczególności słabszy kurs dolara amerykańskiego.

Perspektywy na rok 2019: na dobrej drodze pomimo osłabienia gospodarki

Pomimo osłabienia gospodarki koncern LANXESS dobrze rozpoczął rok. Oczekuje się, że EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych za pełen rok 2019 utrzyma się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.Lanxess określi prognozę wyników na cały rok 2019 w dniu 14 maja 2019 r. - wtedy przedstawione zostaną wyniki kwartalne.

brak
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska