Synthos: sprzedaż za sumę 5,4 mld zł

Synthos: sprzedaż za sumę 5,4 mld zł
Firma Synthos podała szacunkowe, wybrane skonsolidowane wyniki finansowe za 2011 r.

Firmowe przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 5,4 mld zł, wynik operacyjny wyniósł 1 mld zł, a zysk netto ok. 880 mln zł. Szacowane wyniki są wyższe od analogicznych pozycji zrealizowanych w roku 2010 odpowiednio dla przychodów ze sprzedaży o ok. 40 proc., dla wyniku operacyjnego o ok. 77 proc. oraz zysku netto 84 proc.

Miniony rok obfitował też w kilka kluczowych dla firmy zdarzeń. Przede wszystkim w październiku Komisja Europejska poinformowała, że nie wnosi apelacji i tym samym sprawia, że wyrok Sądu Pierwszej Instancji Unii Europejskiej staje się prawomocny. Chodziło o uchylenie wobec Kaucuk a.s, spółki zależnej Synthosa, grzywny w wysokości 17,55 mln euro za działania prowadzące do zmowy kartelowej na rynku syntetycznego kauczuku.

Synthos: sprzedaż za sumę 5,4 mld zł


Jeszcze wcześniej, bo w lipcu Synthos zawarł ważną umowę z francuskim Global Bioenergies na uzyskanie licencji, patentów i własności intelektualnej na biokonwersję biomasy w butadien. Tym samym możliwe jest prowadzenie prac nad biokonwersją biomasy w butadien do stopnia optymalizacji, umożliwiającej skalę przemysłową.

Wreszcie trzecią fundamentalną operacją wpływająca na działalność Synthosu w 2011 r. była umowa z Shell Chemicals Europe B.V. na dostawę styrenu. Na podstawie zawartej umowy Shell Chemicals dostarczać wyprodukowany przez siebie styren. Wartość umowy wyniosła 63 mln dolarów.

Przypomnijmy, że Synthos jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania.

Synthos zarządza dwoma spółkami produkcyjnymi – Synthos Dwory z siedzibą w Oświęcimiu oraz Synthos Kralupy z siedzibą w czeskich Kralupach.

Czytaj więcej: Rynek 830