Synthos wypłaci dywidendę

Synthos wypłaci dywidendę
Według szacunkowych danych przychody ze sprzedaży wyniosły w 2012 roku ok. 6,2 mld zł, wynik operacyjny osiągnął wartość ok. 770 mln zł, natomiast zysk netto ok. 585 mln zł. Choć wyniki są gorsze niż w poprzednim roku, zdaniem zarządu ogólna sytuacja finansowa Grupy Synthos pozwala na wypłatę dywidendy w kwocie ponad 660 mln zł, tj. 50 gr na jedną akcję.

W raporcie zaznaczono, że szacowane wyniki zostały osiągnięte mimo znacznie odbiegającego od potencjału udziału w nich kauczuków polibutadienowych (Nd BR) wynikającego z niepełnego wykorzystywania zdolności produkcyjnych instalacji oraz przeprowadzonego procesu uzyskiwania akceptacji specyfikacji produktu u najważniejszych odbiorców. Negatywnie na wyniki wpłynęła też sytuacja rynkowa: duża zmienność cen na rynkach surowcowych (głównie cen butadienu) oraz osłabienie koniunktury na rynkach produktowych, któremu towarzyszył spadek cen.