Synthos z nową umową na dostawy butadienu

Synthos z nową umową na dostawy… Spółki zależne Synthos SA - Synthos Kralupy oraz Synthos Dwory 7 - podpisały w dn. 9 grudnia umowę na sprzedaż i dostawy butadienu od spółki SABIC Petrochemicals BV. Umowa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2014 roku i została zawarta na czas nieoznaczony. Jej wartość w okresie 5 lat wyniesie ok. 718 mln zł. Cena przedmiotu umowy jest oparta na formule cenowej uwzględniającej notowania surowców.

Ponadto spółka Synthos Kralupy a.s. (jako sprzedający) zawarła w dniu 9 grudnia 2013 roku umowę z SABIC Petrochemicals BV na dostawy Rafinatu-1. Umowa wchodzi w życie 1 stycznia 2014 i została zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2016. Szacunkowa wartość tego kontraktu wynosi 400 mln zł.

Czytaj więcej:
Rynek 1095

Reportaże

Forum