System integrat direct firmy gwk

System integrat direct firmy gwk
Działająca w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych firma gwk wprowadziła na rynek system integrat pomagający w dokładnym i skutecznym zarządzaniu temperaturą.

Integrat direct jest innowacyjną techniką mającą zastosowanie przy chłodzeniu, temperowaniu wioloobiegowym, a także przy zarządzaniu temperaturą przy procesie obróbki tworzyw. U podstaw tej technologii leży chęć zwiększenia pewności, szybkości, reprodukcyjności i łatwości przetwarzania tworzyw. Jest to modułowy system kontroli temperatury dla wielu obiegów, który może być zintegrowany z każdym procesem do segmentowej kontroli temperatury w formie.

Co stanowi o istocie tego rozwiązania?

Gdy drobne zmiany w konstrukcji są skończone, wówczas wkładki są wyprodukowane jako gotowe elementy do kontroli temperatury według systemu "close to cavity". Wkładki formy są skonstruowane w postaci kilku indywidualnych części. Wewnątrz tych kawałków zainstalowane są indywidualne kanały chłodzące, omijające suwaki, rdzenie i wypychacze. Po wykonaniu wszystkich prac mechanicznych, indywidualne elementy są łączone w jedną całość w wysokiej temperaturze w procesie próżniowym. Wytrzymałość połączonych elementów jest równa wytrzymałości poszczególnych jej części.

System direkt integrat firmy gwk

Producent formy otrzymuje wyrób z takimi cechami jak nadwyżka materiału jaką uzgodnił z odbiorcą. Tym samym więc skończony i zamontowany wyrób może być odebrany przez konstruktorów i projektantów zgodnie z ustaleniami. Kolejne właściwości wyrobu trafiającego do producenta formy to fakt wykonania kanałów kontroli temperatury i wszystkich gwintów, ruchomych części i wierceń. Produkt dostarczany jest po przeprowadzeniu kontroli jakości. Obejmują one testy twardości, gęstości, przepływu, sprawdzenie ultradźwiękowe łączenia wszystkich elementów. Z kolei powierzchnia chłodzących kanałów jest pokryta specjalną warstwą zabezpieczającą przed korozją.

Jakie są efekty stosowania technologii integrat?

Redukcji ulega czas chłodzenia i to o około 30 proc. w porównaniu z tradycyjnymi systemami chłodzenia. Poprawiona zostaje też jakość detalu poprzez równomierny rozkład temperatury. Wreszcie można też ograniczyć liczbę braków. Wśród korzyści wymienić należy więc znaczące oszczędności wynikające ze skrócenia czasu produkcji oraz obniżkę kosztów pojedynczego detalu.