System integrat direct firmy gwk


Zalety systemu można zobrazować na konkretnym przykładzie.

Oto przykładowy producent dużych wyrobów z tworzyw sztucznych otrzymuje zlecenie na wykonanie 520 tys. detali zamiast 400 tys. detali. Jednakże wtryskarki, które wchodzą w skład jego parku maszynowego pracują już na pełnych obrotach, a inne posiadane przez niego maszyny nie spełniają podstawowych wymagań technicznych. Inwestowanie w kolejne wtryskarki, które są potrzebne do wykonania zadania wraz z inwestycją w wyposażenie peryferyjne wartą około 1,2 mln euro i w formę wtryskową za około 550 tys. euro dla zwiększenia produkcji o 30 proc. jest mało opłacalne.

Jednakże analiza cieplna formy ujawniła potencjał oszczędności co najmniej 35 proc. o ile kontrola temperatury w formie będzie właściwie zoptymalizowana. Stosunkowo niskie koszty przy realizacji pozwolą wyprodukować więc dodatkowe detale na istniejącej maszynie w bardzo korzystnych warunkach.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy gwk integrat direct i odbywające się przy jego użyciu temperowanie wieloobiegowe daje więcej pewności.

System integrat direct firmy gwk

Integrat direct zastępuje stosowane dotąd przy wtryskarkach baterie wodne. Woda dostarczana jest teraz centralnie i rozdzielana na poszczególne obiegi w formie. Steruje się tym definiując w jednostce kontrolnej różnice temperatur i szybkości przepływu wody. System troszczy się automatycznie o odpowiednie parametry w każdym pojedynczym obiegu.

Integrat direct najlepiej jest zamontować jak najbliżej formy. Dzięki temu obniżeniu ulegają koszty montażu oraz następuje spadek ciśnienia w obiegu. Temperatura wlotu mierzona jest przy centralnym połączeniu wody. Każdy obieg regulujący wyposażony jest w czujnik przepływu i w automatyczny zawór, który samoczynnie zapewnia odpowiednią prędkość wody.

Regulacja przepływu odbywa się w zakresie 0,5-15 litrów na minutę. Zapewnia to doskonałą wymianę ciepła zarówno przy dużych jak i małych ilościach tego ciepła. Jest to właśnie jedna z różnic systemu w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami, które dość słabo radziły sobie przy małych przepływach. Znamionowa moc chłodzenia wynosi 4 kW na obieg, co w parze z bezpośredniością chłodzenia gwarantuje wysoką jakość pracy. System pracuje w zakresie temperatur do 95 st. C.

Modułowa budowa bloków wentyli pozwala na wiele konfiguracji. W zależności od ilości podłączonych modułów można uzyskać oddzielenie temperatur na dowolnych poziomach. Co więcej modułowa budowa pozwala na dużą dowolność i elastyczność integracji zarówno z dotychczasowymi jak i nowymi systemami pracy.