Szanse i wyzwania dla recyklingu w Polsce

Który z zaprezentowanych referatów wzbudził największe zainteresowanie uczestników konferencji?

Wszystkie tematy poruszane na konferencji były istotne dla branży i dały możliwość podsumowania aktualnej sytuacji na rynku. Dużą popularnością cieszyła się część dotycząca przeprowadzenia audytu zewnętrznego recyklera, ponieważ stała się okazją do wymiany doświadczeń wśród naszych gości oraz pozwoliła na przedyskutowanie w obecności weryfikatora środowiskowego ważnych kwestii związanych z prowadzoną dokumentacją.

Według statystyk poziom recyklingu w Polsce dramatycznie odstaje od unijnej średniej. Jakie działania z punktu widzenia branży recyklingu mogłyby poprawić nasze wyniki?

Jak już wspomniałem, konieczne jest poprawienie efektywności selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych, ale również poprawienie jakości sortowania odpadów w RIPOK. Ponadto należy wprowadzić system faktycznych dopłat do recyklingu odpadów opakowaniowych, z którego środki byłyby przeznaczane na recykling odpadów tzw. trudnych, które dzisiaj trafiają do spalenia. Podsumowując: mamy w Polsce masę odpadów, które my, jako recyklerzy, moglibyśmy wykorzystać, ale na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości ze względu na ich bardzo złą jakość i brak środków finansowych do ich uzdatnienia np. mycia, dodatkowej segregacji.

Czy bieżące rozporządzenie resortu środowiska ws. segregacji odpadów może diametralnie zmienić niekorzystne dla nas statystyki recyklingu?

Jestem zdania, iż wymienione rozporządzenie przyczyni się do zwiększenia masy odpadów poddawanych recyklingowi i odzyskowi przez poprawę jakości zbieranych odpadów. Gminy nie będą już mogły zbierać odpadów w podziale na frakcje mokre i suche, co generowało surowce wtórne bardzo złej jakości, nie nadające się do przetworzenia. Jestem jednak zdania, iż bez realizacji założeń polityki wsparcia dla przedsiębiorstw działających w branży recyklingu diametralne zmiany nie będą mogły nastąpić, na co zwracam uwagę politykom i wszystkim przedstawicielom administracji rządowej, z którymi się spotykam.

Jakie kolejne działania zamierza podjąć Stowarzyszenie "Polski Recykling" na rzecz wspierania recyklingu w Polsce?

Branża recyklingu stoi przed wyzwaniem w postaci planowanego wprowadzenia zmian w unijnych dyrektywach, które mogą zmienić całkowicie ten sektor gospodarki. Stowarzyszenie planuje dążyć do konsolidacji branży, aby stać się poważnym partnerem podczas wprowadzania do polskiego prawa założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, które mają na celu wsparcie tej gałęzi gospodarki.

Dziękuję za rozmowę.

Szanse i wyzwania dla polskiego recyklingu
observator observator
*.79.41.112

Wysłany: 2017-02-06 22:15:12

Bardzo cenna inicjatywa skonsolidowania ale też uporządkowania branży recyklerów.

maria maria
*.127.22.118

Wysłany: 2017-02-16 16:13:53

Wszystko ładnie pieknie ale zeby otrzymac pozwolenie na zbieranie odpadów to trzeba miec układ z Panem Bogiem inaczej tego nie załatwisz a tak wiele by mozna było zrobic i były by miejsca pracy i poziom by sie podnioł ale urzednicy maja to w d... po co maja pomogac tylko utrudniac bo wtedy nie maja pracy.