Tak powstaje polietylen w Polsce

Umożliwia to uzyskanie oszczędności materiału do 15 procent w stosunku do gatunków unimodalnych przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych wyrobu gotowego przy produkcji butelek o prostych kształtach. Przy produkcji pojemników z uchwytem oszczędności wynoszą do 10 procent. Zmniejszenie masy wytłaczanego polimeru pozwala także na skrócenie czasu cyklu, oszczędność energii w procesie wytłaczania oraz uzyskanie oszczędności w procesie recyklingu.

W zależności od pojemności produkowanych pojemników, stosuje się następujące gatunki: Hostalen ACP 5831 D (do 5 litrów), Hostalen ACP 5531 B (do 30 litrów) i Hostalen ACP 5331 A (powyżej 30 litrów).

Zastosowanie polietylenu bimodalnego nie powoduje konieczności modernizacji formy ani układu plastyfikującego wytłaczarki. Należy jedynie zwrócić uwagę, aby w ostatniej fazie szybkość zamykania formy, była jak najmniejsza.

Polietylen Hostalen produkowany jest w dwóch odmianach: PE 80 i PE 100. Rury wykonane z HDPE znajdują zastosowanie w sieciach wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych oraz w rurociągach przemysłowych. Polietylen Hostalen może być także stosowany w produkcji powłok zewnętrznych w rurach preizolowanych oraz do wytłaczania rur osłonowych dla telekomunikacji i energetyki. Wysoka jakość polietylenu Hostalen potwierdzona jest przez Stowarzyszenie PE 100+, które regularnie kontroluje producentów gatunków PE 100 pod kątem spełniania rygorystycznych wymagań wytrzymałościowych, znacznie przekraczających wymagania nałożone przez ustawodawców.

Polietylen Hostalen klasy PE 80 (Hostalen GM 5010 T3) produkowany jest w kolorze czarnym, zaś polietylen klasy PE 100 (Hostalen CRP 100) w kolorze czarnym i granatowym. Wymienione gatunki produkowane są w zakładach grupy Basell.

Proces Hostalen umożliwia także wytwarzanie gatunków polietylenu przeznaczonych do przetwórstwa technologią wtrysku. Charakteryzują się one wysoką wytrzymałością mechaniczną, także w niskich temperaturach, oraz bardzo dobrymi właściwościami przetwórczymi.

Podstawowymi zaletami polietylenu Hostalen są bardzo dobre płynięcie w formie, niska podatność na paczenie oraz wysoka wytrzymałość mechaniczna. Z tego względu, podstawowym obszarem zastosowań tego tworzywa jest produkcja elementów o skomplikowanych kształtach, długich drogach płynięcia, dużej stabilności wymiarów oraz wysokich parametrach wytrzymałościowych, takich jak skrzynki na warzywa, skrzynki transportowe do butelek, pojemniki techniczne, zakrętki i zamknięcia oraz tuby na silikony i budowlane masy uszczelniające. Zalecanym gatunkiem jest Hostalen GC 7260.

Najnowszym produktem w segmencie wtryskowym jest bimodalny gatunek polietylenu do wytwarzania zakrętek do napojów - Hostalen GX 4027. Charakteryzuje się on bardzo dobrymi właściwościami organoleptycznymi i mechanicznymi - to efekt bimodalnego rozkładu masy cząsteczkowej - oraz doskonałym płynięciem, odpowiednim do tego zastosowania.