Tąpnięcie w przemyśle? Giełdowy Indeks Produkcji na czerwono.

Tąpnięcie w przemyśle? Giełdowy… Na zamknięciu ostatniej sesji październikowej wartość Giełdowego Indeksu Produkcji (GIP60) wyniosła 1144.88, co w stosunku do minionego miesiąca oznacza spadek o 15.52 pkt. (-1.34%). Rolę głównych hamulcowych w październiku po raz kolejny przejęły spółki z indeksu sWIG80. Pozytywnym sygnałem było mocne odbicie na ostatnich pięciu sesjach, które pozwoliło zredukować spadek GIP60 o połowę i przywróciło nadzieję na wzrost wartości polskich spółek produkcyjnych w końcówce roku.

Prawie połowa spółek z GIP60 to spółki pochodzące z indeksu sWIG80, na którym korekta wartości pogłębia się już od przeszło 6 miesięcy. W przeciwieństwie do indeksu największych spółek (WIG20) i indeksu średnich spółek (mWIG40), dla których rok 2017 przyniósł dodatnie stopy zwrotu, indeks sWIG80 skorzystał na obecnej hossie najmniej, co doprowadziło do sytuacji, w której wskaźniki relatywnej wartości rynkowej - cena akcji do zysku na jedną akcję (C/Z) i cena akcji do wartości księgowej na jedną akcję (C/WK) - dla sWIG80 przyjmują obecnie najniższe wartości spośród wszystkich indeksów WIG.

Duży udział spółek z sWIG80 osłabiał dynamikę wzrostu GIP60 już w poprzednich miesiącach, jednak październikowa korekta na małych spółkach z rynku podstawowego okazała się wyjątkowo silna (-5.15% m/m) i była główną przyczyną spadku wartości GIP60 o 1.34% m/m. Pozytywny wpływ na wartość indeksu GIP60 miały jedynie spółki z WIG20 (średni wzrost na poziomie 1.9% m/m) i najmniejsze spółki (średnio 1.7% m/m).

W ujęciu branżowym najlepszymi okazały się spółki spożywcze, które w październiku zyskały na wartości średnio 4.2%. Dodatnią średnią stopę zwrotu w październiku wypracowały jeszcze tylko dwie branże: materiałów budowlanych (+3.1% m/m) i metalurgiczna (+1.8% m/m). Średnie wyniki pozostałych uplasowały się poniżej zera, a najgłębsza korekta dotknęła spółki z branży farmaceutycznej, dla których średnia miesięczna stopa zwrotu wyniosła -9.7%. Niewiele lepiej w październiku radziły sobie spółki meblarskie (-8.6% m/m) i tworzyw sztucznych (-4.5%).

Październikowe podium GIP60 dla debiutantów

Mimo niekorzystnych warunków na rynku prawie połowa spółek (dokładnie 27 z 60) na koniec października była wyceniana przez inwestorów wyżej niż we wrześniu. Najwyższą stopę zwrotu i zwycięstwo w październikowym rankingu GIP60 wypracowały Zakłady Magnetyzowe Ropczyce S.A. (+17.6% m/m), warto zauważyć, że jest to pierwsze podium dla tej spółki od powstania rankingu GIP60. Drugie miejsce przypadło spółce Stalprodukt S.A. (+14.7% m/m), a najniższy stopień podium dla Gobarto S.A. (+12.8% m/m).

Zakłady Magnetyzowe Ropczyce to producent wysokiej jakości zasadowych i glinokrzemianowych materiałów ogniotrwałych wykorzystywanych do budowy pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Wyniki spółki za pierwsze półrocze potwierdziły stabilną sytuację spółki i potencjał do dalszych wzrostów, ale skokowy wzrost wartości na początku miesiąca należy wiązać z wygaszaniem konfliktu, jaki miał miejsce w grupie właścicieli spółki, a którego szczegóły ujrzały światło dzienne w lipcu bieżącego roku. U źródeł konfliktu leżało zainteresowanie zakupem udziałów w Ropczycach przez podmioty zewnętrzne, dzięki czemu akcje spółki zachowywały się w miarę stabilnie, a po ogłoszeniu rozejmu wystrzeliły w górę.

Czytaj więcej:
Analiza 381
Giełda 150