Targi Pakfood w Poznaniu po raz pierwszy w historii


Zakres ekspozycji targów PAKFOOD obejmuje najważniejsze obszary branży opakowaniowej. Będą to:

  • opakowania – opakowania i pomocnicze środki opakowaniowe, materiały do pakowania i wyrobu opakowań, projektowanie opakowań,
  • maszyny – maszyny i urządzenia pakujące,
  • maszyny do wyrobu opakowań, maszyny znakujące i etykietujące, projektowanie maszyn pakujących,
  • doradztwo techniczne.

Udział w targach PAKFOOD zapewni wystawcom dużą liczbę profesjonalnej publiczności z Polski i zagranicy zainteresowanej opakowaniami i produkcją opakowań, a także możliwość zapoznania się z ofertą konkurencji i obecność na łamach mediów.

Dzięki poznańskiej imprezie będzie można poznać pełną informację o rynku, a także przeprowadzić najbardziej efektywną i najtańszą promocję swojej firmy oraz produktów.

Dzień Opakowań
Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Opakowań w marcu br. postanowiło ustanowić w kalendarzu "Dzień Opakowań".

Inicjatywa ma służyć szerokiej akcji upowszechniania i popularyzacji wiedzy o opakowaniach, o sposobach i systemach ich produkcji oraz o sposobach ich napełniania, transportu i magazynowania.

Poprzez ustanowienie "Dnia Opakowań" Polska Izba Opakowań zachęca producentów opakowań i wszystkie firmy związane gospodarką opakowaniową oraz środki masowego przekazu do zintensyfikowania działań na rzecz popularyzacji problematyki opakowań.

W założeniu kulminacja tych działań ma mieć miejsce w tygodniu, w którym wyznaczono "Dzień Opakowań". W tym roku jest to 18 września.

Nie ulega zatem wątpliwości, że targi PAKFOOD odegrają istotną rolę w upowszechnianiu i popularyzacji wiedzy związanej w tematyką opakowań, oferując uczestnikom bogaty i szeroki program.

Program Targów
Targi PAKFOOD będą obfitować w ciekawe wydarzenia i bogaty program przygotowany we współpracy z partnerami.


Dla przykładu Polska Izba Opakowań oraz Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Opakowań zorganizuje cykl wykładów i prezentacji. Ich tematem będą "Opakowania dla żywności - wyzwania i kierunki rozwoju".

W czasie konferencji będzie mowa o czynnikach determinujących rozwój opakowań dla żywności w najbliższych 5-10 latach. Wśród poruszanych tematów znajdą się wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności i konsumentów, konieczność usprawnienia gospodarki produktami spożywczymi oraz wymagania ekologiczne dyktujące nowe rozwiązania w zakresie materiałów opakowaniowych.