Targi Pakfood w Poznaniu po raz pierwszy w historii


Autorami referatów będą pracownicy naukowi z Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań. Poza udziałem w konferencji zainteresowane firmy będą mogły wystawić swoje materiały informacyjno-promocyjne na stoisku PIO i COBRO w ramach "Witryny literatury firmowej".

Ponadto wydawnictwo Polski Drukarz zorganizuje konferencję "Druk na opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością – projektowanie, druk, uszlachetnianie".

Będzie to forum wymiany doświadczeń pomiędzy dostawcami technologii, a drukarniami i ich klientami. Na program konferencji złoży się cykl prezentacji multimedialnych prowadzonych przez dostawców technologii, maszyn, urządzeń i materiałów do produkcji opakowań. Konferencje będą przeznaczone dla specjalistów związanych z branżą spożywczą i opakowaniową, producentów opakowań dla przemysłu spożywczego, przedstawicieli drukarń produkujących opakowania oraz ich klientów z sektora FMCG.

Po raz kolejny Polski Drukarz zorganizuje również na swoim stoisku warsztaty "Opakowanie od A do Z". Ich program zawiera zagadnienia z zakresu marketingu opakowań.


Z kolei redakcja czasopism specjalistycznych: Nowoczesny Magazyn, Logistyka a Jakość oraz Transport i Spedycja przygotowuje Sztaplar Cup - ogólnopolski konkurs dla operatorów wózków widłowych o tytuł Mistrza Polski oraz o puchar Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Widowisku towarzyszyć będzie panel konferencyjny, poświęcony tematowi: "Logistyka towarów szybko-rotujących: "Outsourcing i insourcing usług logistycznych w branży spożywczej – jak optymalizować koszty magazynowania i dystrybucji produktów"?

W czasie targów PAKFOOD wybrane zostaną stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firm. Ich właściciele zostaną nagrodzeni statuetką Acanthus Aureus.

Jako organizatorzy mamy nadzieję, że wraz z partnerami stworzymy w Poznaniu znaczące na rynku, atrakcyjne wydarzenie targowe, które spełni oczekiwania i stworzy doskonałe miejsce dla wielu ciekawych spotkań.

W tym samym terminie będą się odbywały również Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii POLAGRA-FOOD oraz Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH.

Anna Smolińska
Międzynarodowe Targi Poznańskie