Tarnamid Uniepalniony na medal

Tarnamid Uniepalniony na medal Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. otrzymały medal VIII Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL za Poliamid o zmniejszonej palności ze środkami uniepalniającymi o niskiej szkodliwości, w kategorii "Tworzywa i środki do produkcji tworzyw sztucznych".

Komisja konkursowa targów obradowała pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Józefa Koszkula. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie medalu miało miejsce dzisiaj w godzinach południowych.

Kielecki PLASTPOL to impreza należąca do największych i bezkonkurencyjnych w Polsce wystaw branży przetwórstwa tworzyw. To jednocześnie największe targi przetwórstwa tworzyw w Europie Środkowej. W tym roku bierze w nich udział ponad 600 wystawców, z czego ponad 200 to wystawy zagraniczni. W pawilonach targowych są prezentowane nowości w dziedzinie techniki przetwórstwa tworzyw sztucznych: maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw, formy i narzędzia wykorzystywane w branży, tworzywa sztuczne, komponenty, opakowania, technologie recyklingu oraz zastosowania systemów informatycznych w przetwórstwie tworzyw.

Zakłady Azotowe prezentują swoją ofertę na stoisku 58, w pawilonie B. Obejmuje ona całą gamę, zarówno standardowych, jak i modyfikowanych, odmian tworzyw konstrukcyjnych - Tarnoform®, Tarnamid®, Tarflen®, a także półwyrobów i wyrobów finalnych, w tym wyrobów z PCW.

Przypomnijmy, ZAT S.A. należą do największych producentów i przetwórców tworzyw sztucznych w Polsce, zajmują czołową pozycję wśród ich eksporterów. Surowce do produkcji tworzyw sztucznych, tworzywa i ich przetwórstwo to domena produkcji ZAT S.A., w 2003 roku stanowiły one ponad 60% sprzedaży tarnowskich Azotów. Tworzywa sztuczne trafiają na rynki m.in. Niemiec, Włoch, Francji, Niderlandów, Wielkiej Brytanii, USA. Oferta dostosowana jest do wymagań odbiorcy – dużych firm, małych i średnich przedsiębiorstw, także klienta o specyficznych wymaganiach poszukującego produktów bardziej zaawansowanych.

Przypomnijmy także, że w tym roku podczas warszawskich targów PROCHEMIA 2004 również tworzywo konstrukcyjne, o nazwie tarnamid antystatyczny i elektroprzewodzący produkowane w ZAT S.A., zostało nagrodzone Grand Prix targów w kategorii surowce i tworzywa. Nagrodzony Tarnamid antystatyczny to grupa 6 produktów tworzyw konstrukcyjnych do wytwarzania części maszyn i urządzeń pracujących w warunkach zagrożenia pożarem i wybuchem. Zaletą produktu jest jego niska oporność powierzchniowa i wysoka wytrzymałość. Tworzywo znajduje zastosowanie w przemyśle górniczym, elektrotechnice oraz przemyśle maszynowym i chemicznym. Jest to produkt zaawansowany, adresowany do specyficznej grupy odbiorców.

Informacja o produkcie:

Tarnamid Uniepalniony to nazwa modyfikowanych odmian granulatów konstrukcyjnych opracowanych w ostatnich latach i sukcesywnie wprowadzanych na rynek przez Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. Tarnamid w postaci niemodyfikowanej jest pod względem palności tzw. polimerem samogasącym. Dla wielu dziedzin zastosowań tworzyw poliamidowych wymagane jest jednak podwyższenie ich klasy niepalności. Obowiązujące w tym zakresie tzw, normy amerykańskie w sposób zróżnicowany opisują wymagania dotyczące palności materiałów, toksyczności wydzielanych gazów podczas spalania i zadymienia. W praktyce każda branża: budownictwo, elektrotechnika, transport, kolejnictwo, górnictwo stosuje oddzielne wymagania dotyczące palności dla materiałów.

Zróżnicowanie wymagań dotyczących palności w zależności od branży narzuca konieczność opracowywania materiałów o specyfikacjach dostosowanych do danej normy, co w efekcie prowadzi do powstania zróżnicowanego asortymentu produktów.

W szerokiej gamie odmian Tarnamidu Uniepalnionionego na szczególną uwagę zasługują:
  • odmiany zawierające tzw. uniepalniacze bezchlorowcowe i nie zawierające czerwonego fosforu- oprócz odpowiedniej klasy niepalności ważnym parametrem tych odmian jest brak toksyczności wydzielanych gazów podczas palenia oraz mała gęstość dymu i brak zagrożenia dla środowiska,
  • odmiany wypełnione minerałami, nie zawierające toksycznych uniepalniaczy i nie stanowiące zagrożenia dla środowiska,
  • szczególną nowość stanowią odmiany wzmocnione włóknem szklanym z uniepalniaczami bezchlorowcowymi i nie zawierającymi czerwonego fosforu,

Aspekty rynkowe i ekonomiczne.

W rezultacie intensywnie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. wprowadziły do swojej oferty handlowej kilkanaście odmian Tarnamidu Uniepalnionego, zróżnicowaną ofertę dostosowaną do wymagań norm w zakresie klas palności oraz innych wymagań odbiorców. Ciągle są prowadzone prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe nowych odmian, mające na celu poszerzenie zastosowań i powiększenie udziału rynkowego.
Do istotnych zalet tworzyw określanych mianem Tarnamid Uniepalniony należy zaliczyć różnorodność odmian dostosowanych do wymagań w różnych branżach przemysłu i dostępność szerokiej palety kolorystycznej tworzyw. W praktyce obecnie głównymi dziedzinami zastosowań Tarnamidu Uniepalnionego jest elektrotechnika, budownictwo oraz transport.

źródło: Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A., Biuro Public Relations

Czytaj więcej:
Nagrody 249
Targi 1164

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kaprolaktam, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8