Tarnów plus Puławy równa się Grupa Azoty

Tarnów plus Puławy równa się Grupa Azoty
Ustalona została nowa nazwa grupy, która powstanie po konsolidacji Tarnowa i Puław.

Zarządy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach i Zakładów Azotowych Puławy zawarły porozumienie co do współpracy oraz prowadzenia negocjacji, których celem jest podpisanie umowy o konsolidacji. Porozumienie to kolejny krok na drodze budowy wiodącej grupy chemicznej w regionie.

Strony uzgodniły, że nazwa grupy kapitałowej po zamknięciu transakcji będzie brzmiała Grupa Azoty.

Podstawowymi celami strategicznymi Grupy Azoty będzie wprowadzenie Azotów Tarnów do giełdowego indeksu WIG20 oraz utrzymanie trwałej pozycji jednego z liderów w zakresie produkcji nawozów w Europie i liczącego się gracza na świecie.

- Konsolidacja polskiej chemii jest niezbędna. W obliczu postępujących procesów globalizacji i integracji wszystkich gałęzi przemysłu, to jedyny sposób na obronę przed wrogimi przejęciami i zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu chemicznego na rynkach europejskich i światowych - podkreśla Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów.

- Stworzenie silnej grupy chemiczno-nawozowej o ustabilizowanym akcjonariacie pozwoli na spokojną kontynuację procesów inwestycyjnych i integracyjnych w tym sektorze gospodarki oraz na wykorzystanie efektów synergii. Nie ukrywam, że jesteśmy zainteresowani także zwiększeniem skali działalności - zapowiada Paweł Jarczewski, prezes ZA Puławy.

Umowa o konsolidacji ureguluje również szczegółowo kwestie związane z reprezentacją obu stron w zarządach Azotów Tarnów i ZA Puławy. Porozumienie przewiduje, że po podwyższeniu kapitału zakładowego Azotów Tarnów, zarządy będą rekomendować Radom Nadzorczym Azotów Tarnów i ZA Puławy powoływanie takiej samej liczby - dwóch albo trzech - członków obecnych Zarządów Azotów Tarnów i ZA Puławy do każdej z tych spółek.

Czytaj więcej: Rynek 831

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8