Tarnowskie Azoty wypłacą dywidendę

Tarnowskie Azoty wypłacą dywidendę
Zarząd ZA w Tarnowie-Mościcach S.A. poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 17 kwietnia 2013 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2012. Spółka zamierza przeznaczyć na wypłatę dywidendy 148 793 226 zł. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 99 195 484 sztuk, a wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 1,50 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 22 kwietnia 2013 roku, natomiast wypłata dywidendy nastąpi 24 maja 2013 roku.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8