Technologia MCP alternatywą dla spalarni odpadów

Technologia MCP alternatywą… Firma Bioelektra Group opracowała innowacyjną technologię, która może stać się remedium na krajowe problemy z odpadami. Technologia mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów (MCP) eliminuje potrzebę składowania śmieci, bowiem wszystkie odpady są przetwarzane na surowce do dalszego wykorzystania. Istotą procesu jest sterylizacja odpadów przed ich sortowaniem. Dzięki niej odpady stają się suche, a ich sortowanie jest skuteczne w 99 proc.

Pierwszym etapem procesu jest wstępna obróbka mechaniczna. Polega ona głównie na usunięciu odpadów wielkogabarytowych i rozdrobnieniu odpadów w celu ich homogenizacji. Następnie odpady ładowane są do komory autoklawu RotoSTERIL BEG 7000, gdzie zachodzi proces sterylizacji. Proces autoklawowania prowadzony jest w autoklawach okresowych, tzn. pusta komora autoklawu napełniana jest wsadem odpadów, następnie zachodzi obróbka cieplna, a po jej zakończeniu wysterylizowane odpady usuwane są z autoklawu. Taki cykl powtarzany jest wielokrotnie. Po umieszczeniu odpadów w autoklawie i jego szczelnym zamknięciu, wstrzykiwana jest para wodna pod ciśnieniem od 5 do 7 barów. Konstrukcja komory reaktora umożliwia mieszanie odpadów w trakcie obróbki cieplnej. Warunki takie utrzymywane są przez około 3 godziny, po czym ciśnienie jest obniżane a odpady są usuwane z komory.

Proces autoklawowania zachodzi w temperaturze 120-160 st. C, dlatego możliwe jest efektywne zabicie wszystkich bakterii obecnych w odpadach oraz pozbycie się przykrego zapachu. Dodatkową zaletą jest zmniejszenie objętości odpadów w wyniku obróbki cieplnej o około 60 proc. oraz masy o około 15 proc. Ułatwia to magazynowanie, transport i dalsze mechaniczne przetwarzanie wysterylizowanych odpadów. Surowce wtórne stają się czyste, gdyż zostały pozbawione etykiet oraz zabrudzeń materią organiczną. Poprocesowa mieszanina zawiera także rozwłókniony papier, karton oraz odpady kuchenne i frakcję mineralną.

Bioelektra Group


Po zakończeniu procesu sterylizacji i wyładowaniu wsadu do bufora międzyprocesowego następuje naturalna stabilizacja odpadów, wyrównanie ich temperatury z temperaturą otoczenia oraz odparowanie wilgoci. Wydobyty z komory materiał ma potencjał do dalszej mechanicznej segregacji, odzysku surowcowego, organicznego oraz energetycznego, jest bowiem suchy i łatwo się rozdziela.


Reportaże

Forum