Technologia MCP alternatywą dla spalarni odpadów

Po ustabilizowaniu odpady kierowane są do mechanicznego sortowania na linii odsiewającej. Znajduje się tam zespół podajników, separatorów oraz przesiewaczy, wydzielających poszczególne frakcje, które wsypywane są do odpowiednich kontenerów.

Na separatorach magnetycznych wydzielane są metale żelazne i nieżelazne. W układzie przesiewaczy mechaniczno-pneumatycznych i separatorów wiroprądowych odseparowywana jest frakcja pre-RDF. Najbardziej wymagającym technologicznie etapem separacji jest praca sorterów optycznych - na nich wydzielane są tworzywa sztuczne (z odizolowaniem frakcji PET i PP) a także bardzo wysokiej jakości szkło w postaci czystej stłuczki. Kluczowym elementem technologii jest wydzielenie frakcji organicznej biodegradowalnej, która jest sterylna, wolna od zanieczyszczeń innymi frakcjami i posiada duże walory energetyczne.

Frakcje wydzielone na linii separującej kierowane są do współpracujących firm zajmujących się wykorzystaniem surowców wtórnych. Przy korzystnych uwarunkowaniach możemy uzyskać niemal 100 proc. odzysku surowców wtórnych.

Zdaniem przedstawicieli firmy opracowana metoda jest dobrą alternatywą dla promowanych w polskiej rzeczywistości spalarni odpadów. Te ostatnie, ze względu na wysoko emisyjny charakter, są w tej chwili przez wielu ekspertów uważane za rozwiązanie przestarzałe.

Zespół biologów i inżynierów z Bioelektra Group zajmował się opracowaniem technologii MCP od 2004 roku. Pierwsze trzy autoklawy zostały wyprodukowane w 2012 roku. Technologia RotoSTERIL została wdrożona w Zakładzie Mechaniczno-Cieplnego Przetwarzania Odpadów w Różankach (pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie) w listopadzie 2012 roku. Instalacja do Mechaniczno-Cieplnego Przetwarzania Odpadów posiada zdolność produkcyjną 40 tys. ton rocznie. Zakład spełnia europejskie standardy oraz wymogi Ministra Środowiska dotyczące gospodarki odpadami. Obecnie firma Bioelektra Group prowadzi obecnie rozmowy z zagranicznym inwestorem, który planuje dokapitalizować spółkę sumą 100 mln euro.

Bioelektra Group