Toppyl, czyli kolejna nowość BasellOrlen Polyolefins

Toppyl, czyli kolejna nowość BasellOrlen Polyolefins
Toppyl to handlowa nazwa nowości produktowej Basell Orlen Polyolefins. Chodzi o funkcjonalne rozwiązania dla opakowań z efektem łatwego otwierania.

Firma Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż wprowadziła do rynkowej sprzedaży specjalistyczne gatunki polibutenu-1 (PB-1) w postaci czystej lub w postaci mieszaniny pod nazwą handlową Toppyl, gotowe do bezpośredniego użycia. Obydwa rodzaje tworzyw są wytwarzane w fabrykach Grupy LyondellBasell (LBI).

Gatunki polibutenu-1 oraz gatunki Toppyl są przeznaczone do produkcji wyrobów konsumenckich odznaczających się wygodą i funkcjonalnością, np. w przypadku opakowań z efektem łatwego otwierania. Opakowania takie wykorzystuje się do porcjowanej żywności gotowej do spożycia. Łatwe otwieranie jest jedną z preferowanych własności dobrze zaprojektowanego opakowania na żywność. Rozwiązanie takie zapewnia bezpieczeństwo i komfort, zmniejsza frustrację oraz zapewnia optymalną siłę otwarcia opakowania.

Toppyl, czyli kolejna nowość BasellOrlen Polyolefins


Zdaniem przedstawicieli BOPS, klienci oczekują obecnie opakowań, które łatwo można otworzyć bez konieczności użycia nożyczek lub innych narzędzi tnących. Gatunki Toppyl zawierające polibuten-1, są wybierane przez wielu producentów opakowań z efektem łatwego otwierania, ponieważ tworzywa te spełniają wymagania przetwórców, projektantów opakowań oraz odbiorców końcowych.

Zakres nowych produktów Toppyl w postaci mieszaniny z polietylenem, gotowej do bezpośredniego użycia, umożliwia przetwórcy szybkie wprowadzenie polibutenu-1 do warstwy z efektem łatwego otwarcia i to bez konieczności uprzedniego przygotowania mieszanki z polietylenu. Takie mieszanki gotowe do użycia zmniejszają złożoność procesu produkcji folii, dostarczając łatwe i wygodne rozwiązanie dla zastosowań z efektem łatwego otwierania opakowania.

Przywoływane przez przedstawicieli BOPS badania z użyciem gatunków Toppyl SP 2000 B i Toppyl SP 2001 B w zastosowaniach do folii rękawowej pokazują, że gatunki te sprawdzają się w procesie zgrzewania i otwierania opakowania. Dzieje się tak, gdy jako druga warstwa zgrzewalna, są stosowane inne gatunki polietylenu lub taka sama warstwa, jak to ma miejsce w różnych zastosowaniach konsumenckich, np. w foliach przykrywkowych, opakowaniach do kawy, torbach i woreczkach stojących, opakowaniach próżniowych, wtórnych opakowaniach medycznych oraz jako warstwa zgrzewalna dla tacek.

Toppyl SP 2101C, który jest rekomendowany w zastosowaniach do sterylizacji termicznej i Toppyl SP 2102 C, charakteryzują się zgrzewalnością i zdzieralnością w stosunku do polipropylenu w zastosowaniach takich jak np. folie przykrywkowe do tacek z polipropylenu oraz w stosunku do samych siebie, np. torby i woreczki stojące.
Toppyl SP 2200 F, jako najnowszy gatunek w tej grupie produktów używanych do folii rękawowej, może być zgrzewany i rozdzierany w stosunku do warstw polistyrenu, polietylenu, polipropylenu lub takiej samej warstwy.

Gatunki PB-1 stosowane przez przetwórców jako modyfikator do PE i Toppyl gotowe do użycia w postaci mieszaniny.Czytaj więcej: Tworzywa sztuczne 737