Transformacja przemysłu opakowań w kierunku GOZ

Transformacja przemysłu opakowań… 2 października w Poznaniu, podczas targów Taropak, odbyła się już czwarta edycja Kongresu Przemysłu Opakowań. Tegoroczna konferencja poświęcona była w całości transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to najbardziej aktualny dzisiaj i w najbliższych latach temat inspirujący do działalności na rzecz oszczędzania nieodnawialnych zasobów wykorzystywanych w gospodarce.

- Wydaje się, iż idea gospodarki o obiegu zamkniętym jest wyrazem rozczarowania rezultatami strategii zrównoważonego rozwoju. Okazało się bowiem, że kilkanaście lat wdrażania tego sposobu gospodarki nie doprowadziło do jakościowego przełomu w poprawie szerokorozumianej jakości życia - powiedział, w wywiadzie udzielonym portalowi Plastech.pl, Wacław Wasiak - dyrektor Polskiej Izby Opakowań, organizatora kongresu.

O projekcie GOZ-u mówi dziś praktycznie cały cywilizowany świat, zaś europejczycy podjęli już pierwsze decyzje służące jego wdrażaniu. W początkach 2018 r. Komisja Europejska przyjęła pierwszą w historii ogólnoeuropejską strategię dla tworzyw sztucznych, bowiem surowce te są jednym z filarów projektu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Opakowania, ich powszechność, rola i znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa, a zatem i problem zagospodarowania odpadów opakowaniowych, powodują, iż trudno przecenić udział tego segmentu gospodarki w procesie transformacji w GOZ. Stąd tematyka IV Kongresu Przemysłu Opakowań organizowanego przez Polską Izbę Opakowań.

"Tegoroczny Kongres poświęcony został ważnej i aktualnej problematyce doskonalenia opakowań i procesów ich wytwarzania oraz zastępowania materiałów opakowaniowych szczególnie uciążliwych dla środowiska naturalnego, materiałami z surowców odnawialnych. Chodzi zatem o kreowanie i wspieranie rozwiązań mających na celu zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko oraz wykorzystanie tych odpadów jako źródła surowców do ponownego wykorzystania" - napisał w przedmowie do monografii będącej pokłosiem kongresu, prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, prezes Polskiej Izby Opakowań.

- Podstawowy cel to włączenie się do szerokiej akcji edukacyjnej na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Czym ona jest i jakie stawia zadania dla projektantów, producentów opakowań oraz ich użytkowników? - mówi Wacław Wasiak. Całą rozmowę z dyrektorem PIO zamieszczamy poniżej.


I Kongres Przemysłu Opakowań, który odbył się w 2012, zaowocował powstaniem monografii "Przemysł opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy. Oferta". Tematem wiodącym II Kongresu (2014) była ewolucja opakowań będąca odpowiedzią na zmiany stylu życia i dostosowanie opakowań do zmieniających się produktów. Próby odpowiedzi na pytanie dlaczego warto i czy trzeba czynić zmiany w opakowaniach znalazły się w pokongresowej publikacji "Kierunki rozwoju opakowań". III Kongres, który odbył się w 2016, poświęcony został warunkom i czynnikom na jakie narażone jest opakowanie i zawarty w nim produkt w trakcie drogi od producenta produktu do użytkownika. Dorobek tego spotkania został zawarty w monografii "Opakowania w łańcuchu dostaw".