Transformacja przemysłu opakowań w kierunku GOZ

Robert Szyman z Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych w swoim referacie otwierającym sesję "Tworzywa sztuczne ropopochodne w opakowaniach, szansa czy zagrożenie" przypomniał, że tradycyjne tworzywa sztuczne od pewnego czasu mają bardzo złą prasę, będąc traktowanymi jako wróg publiczny numer 1 dla środowiska. Czy jest jednak możliwe aby zostały one w najbliższym czasie zastąpione przez materiały alternatywne?

Otóż, wg przytoczonej przez prelegenta analizy jednej z amerykańskich agencji badawczych, ślad środowiskowy będący efektem użycia materiałów alternatywnych, w niektórych przypadkach byłby prawie czterokrotnie wyższy niż tworzyw sztucznych.

Robert Szyman zwraca ponadto uwagę, że opakowań z tworzyw sztucznych nie można rozpatrywać w oderwaniu od ich funkcji, czyli ochrony produktu. Jeśli chodzi np. o sprzęt RTV bądź AGD, powszechnie wiadomo, że opakowania styropianowe świetnie chronią produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowanie innych materiałów (teoretycznie bardziej przyjaznych dla środowiska) mogłoby się przełożyć na zwiększenie liczby uszkodzeń sprzętu i zwrotów do producenta. A to już prosta droga do wytworzenia dodatkowego śladu środowiskowego (transport, naprawa, części zamienne).

Referat Roberta Szymana wydaje się być apelem o niepopadanie ze skrajności w skrajność, od niegdysiejszego zachwytu nad funkcjonalnością tworzyw sztucznych do dzisiejszego ich potępiania. Jeśli zaś chodzi o nasze europejskie podwórko Robert Szyman przypomina, że wśród 10 krajów najbardziej zanieczyszczających oceany jest 8 państw azjatyckich i 2 afrykańskie. W tym kontekście zatem nawet stuprocentowe wdrożenie GOZ nie będzie mieć, w skali globalnej, większego sensu bez zaangażowania reszty świata.

IV Kongres Przemysłu Opakowań


Dr Krzysztof Garman z Circular Packaging Design kompleksowo omówił kwestie związane z projektowaniem materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań zgodnie z celami UE. Jednym z istotniejszych, szczegółowo omówionych zagadnień było projektowanie produktów monomateriałowych, zastępujących funkcjonalnie, dotychczas problematyczne, wielomateriałowe opakowania, szeroko rozpowszechnione wśród producentów żywności.

Rolę producenta tworzyw sztucznych w dostosowywaniu opakowań do wymagań gospodarki o obiegu zamkniętym -na przykładzie firmy DOW Chemical przybliżył Przemek Olszyński, manager techniczny i projektowy w DOW. Przedstawił kilka wdrożonych już przez koncern rozwiązań, mających na celu optymalizacje opakowań i zmniejszenie ilości użytych materiałów.

Należą do nich np. w pełni recyklowalne opakowania „full-PE” (100% PE) lub poliolefinowe (100% PE+PP) zastępujące np. laminaty PET + PE, wykorzystanie metalizowanych substratów tworzywowych (PP, PET, PE) zamiast aluminium, czy też zaprojektowanie specjalnych polietylenów dedykowanych do procesów orientacji BOPE oraz MDO, które pozwalają uzyskać folie PE o polepszonych właściwościach (jak. np. 80% redukcja zamglenia czy 50% zwiększenie połysku).