Transformacja przemysłu opakowań w kierunku GOZ

W ramach tegorocznego kongresu organizatorzy zaplanowali pięć sesji referatowych. Pierwsza z nich została poświęcona uwarunkowaniom transformacji przemysłu opakowań w kierunku GOZ. Dr hab. Jacek Schindler, z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, w swoim referacie zwrócił uwagę na nierównomierny rozwój prawa w odniesieniu do poszczególnych etapów cyklu życia opakowań starając się jednocześnie wskazać skutki tego stanu rzeczy dla konsumpcji.

Temat osadzenia europejskiej wizji GOZ w polskich realiach podjął Krzysztof Hornicki z Interseroh Organizacji Odzysku Opakowań. Skoncentrował się w swojej wypowiedzi na problematyce zagospodarowania odpadów w kontekście wymagań UE wskazując na potrzebę doskonalenia obowiązującego w Polsce systemu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

- Popularny w naszym kraju dowcip mówi, że Polacy już od dawna segregują śmieci wyłącznie na te, które wywożą do lasu i na te, którymi palą w piecach. Cały czas lubują się w jednorazowych reklamówkach, plastikowych sztućcach i naczyniach, a przesadne pakowanie produktów w błyszczące i wielomateriałowe opakowania nie stanowi dla nas problemu - wręcz przeciwnie, podwójnie zachęca do zakupów. Do pracy lub centrum handlowego jeździmy wyłącznie samochodami, a korzystanie z transportu zbiorowego jest synonimem braku zaradności życiowej. Codziennie jednak potrafimy narzekać na smog, korki w miastach, nielegalne wysypiska czy załogi śmieciarek hałasujące rano podczas opróżniania pojemników z odpadami - niezbyt optymistycznie podsumowuje nawyki Polaków Krzysztof Hornicki.

Czy jesteśmy zatem gotowi na GOZ?

Polska od kilkunastu lat będąca członkiem Unii Europejskiej będzie musiała w najbliższej przyszłości zmierzyć się z wieloma aspektami zbliżającej się rewolucji środowiskowej będącej efektem implantacji GOZ na naszym podwórku. Planowane wdrożenie pełnej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, określenie bardzo wysokich poziomów recyklingu dla ma odpadów opakowaniowych oraz systemowe przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności to tylko niektóre z unijnych pomysłów , będących poważnymi wyzwaniami dla naszego kraju.

Krzysztof Hornicki uważa, że z odpowiedzią na pytanie o naszą gotowość na GOZ należałoby jednak trochę poczekać, mając jednocześnie nadzieję, że jedna z naszych głównych narodowych cech (jaką przypisuje Polakom autor referatu), a mianowicie oszczędność i niechęć do marnotrawstwa, pozwoli na pełniejsze zaangażowanie się w realizację celów stawianych przez gospodarkę o obiegu zamkniętym.

IV Kongres Przemysłu Opakowań


W kręgu poruszonych przez Krzysztofa Hornickiego zagadnień rozszerzonej odpowiedzialności producenta pozostała również Agata Szczotka-Sarna (także z Interseroh Organizacji Odzysku Opakowań). W referacie "Rozszerzona odpowiedzialność producenta a oczekiwania konsumentów" omówiła bowiem wyniki badań jakościowych mających na celu poznanie postaw konsumentów w zakresie segregowania odpadów opakowaniowych i ich podejścia do ruchu zero waste. Wiedza pozyskana w trakcie badania ma za zadanie pomóc producentom odpowiedzialnie podejść do kwestii zamykania obiegu opakowań jako zasadniczego elementu efektywnego gospodarowania odpadami.