Transformacja przemysłu opakowań w kierunku GOZ

Mgr Grzegorz Ganczewski z COBRO również zwrócił uwagę na znaczenie metody LCA w projektowaniu opakowań. Metoda ta umożliwia badanie wpływu opakowań na środowisko na wszystkich etapach życia, a jej wyniki kształtują nowe wytyczne w projektowaniu ekologicznie zrównoważonych opakowań. Ocena cyklu życia stanowi potężne narzędzie w opracowywaniu sposobów redukcji konsumpcji surowców naturalnych i energii przy zachowaniu wystarczającej podaży dóbr i usług.

W trakcie ostatniej sesji dotyczącej opakowań wielomateriałowych oraz z tektury i aluminium omówiono m. in. zagadnienia tych opakowań w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wszystkie referaty opublikowano w pokaźnej monografii pt. „Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”, która jak wydaje się, jest pierwszym wydawnictwem na naszym rynku tak obszernie informującym o obecnym i spodziewanym wpływie GOZ na branżę opakowaniową. Jest to niewątpliwa korzyść dla branży i chociażby z tego powodu, nie pomijając wielu innych, należy docenić trud Polskiej Izby Opakowań i redaktora tej publikacji - pana Wacława Wasiaka, włożony w opracowanie monografii.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować Czytelników, że monografia jest jeszcze dostępna a w sprawie jej otrzymania należy skontaktować się z Polska Izba Opakowań.

- Zwraca uwagę uczestnictwo w tej konferencji podmiotów należących do coraz szerszego łańcucha wartości w przemyśle opakowaniowym. Oprócz znaczącej obecności przedstawicieli świata nauki, projektantów, producentów opakowań oraz materiałów opakowaniowych, w kongresie uczestniczą również wytwórcy maszyn do produkcji opakowań – powiedział Jakub Maczka, prezes Hurmak Polska.

Warto dodać, że Hurmak Polska jest pierwszym reprezentantem producentów maszyn do technologii wtrysku w gronie członków PIO. - Wierzymy, że obecność w naszym gronie firmy Hurmak zaowocuje efektem synergii poprzez wymianę informacji na wielu poziomach. Jest to niezwykle istotne dla całego łańcucha przyrostu wartości dodanej szeroko pojętego przemysłu opakowaniowego - dodał Wacław Wasiak, Dyrektor Biura Polskiej Izby Opakowań.

Wydaje się słuszną teza dyrektora Wacława Wasiaka o potrzebie dobrego określenia drogi do gospodarki o obiegu zamkniętym i sposobów poruszania się po niej. - Dotychczasowe działania na zasadzie adaptacji. Dostosowywaliśmy się się do zaistniałej sytuacji, reagując na zmniejszanie skutków działań destrukcyjnych. Pora na przejście od modelu adaptacyjnego do kreującego rozwiązania zapobiegające niepożądanym zjawiskom, a nie tylko je zwalczające - twierdzi dyrektor PIO.

Jacek Leszczyński