Trudny rok koncernu Lanxess

Trudny rok koncernu Lanxess
Opublikowane przez firmę Lanxess wyniki finansowe za drugi kwartał br. nie napawają optymizmem. W okresie od kwietnia do czerwca sprzedaż koncernu spadła w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 12 proc. i osiągnęła poziom 2,1 mld euro. Zysk EBITDA spadł w tym okresie o 45 proc. i wyniósł 198 mln euro, natomiast zysk netto był niższy niż w II kwartale 2012 roku aż o 95 proc., osiągając wartość 9 mln euro.

Jeszcze w maju br. przedstawiciele spółki przewidywali stopniową poprawę sytuacji w drugiej połowie roku, jednak w ostatnim komunikacie zrewidowali swoje przypuszczenia ze względu na słaby popyt, szczególnie w Azji. W związku z tym aktualne prognozy finansowe przewidują, że EBITDA firmy nie przekroczy w tym roku poziomu 1 mld euro - prawdopodobnie osiągnie poziom ok. 700-800 mln euro.

- Pierwsza połowa 2013 roku nie jest dla naszej firmy satysfakcjonująca - powiedział Axel C. Heitmann z firmy Lanxess. - Warunki handlu pozostają trudne, a delikatna sytuacja rynkowa panująca w Europie jest teraz dobrze widoczna także w innych ważnych dla nas regionach - w Chinach i Brazylii.

Słaby popyt kazał również zrewidować wstępne szacunki zysku EBITDA na 2014 rok, który miał wynieść 1,4 mld euro. Zdaniem przedstawicieli Lanxess jest to obecnie prognoza nierealistyczna. Mimo to władze spółki utrzymały średnioterminową prognozę zysku EBITDA w 2018 roku na poziomie 1,8 mld euro, przy czym - jak czytamy w komunikacie - będzie to obecnie wynik trudniejszy do osiągnięcia, aniżeli zakładano poprzednio. Powodem utrzymania optymistycznej prognozy jest obserwacja panujących megatrendów.

W celu poprawienia sytuacji finansowej spółka zapowiada w nadchodzących miesiącach ścisłą kontrolę kosztów. Już teraz ograniczono tegoroczne wydatki do 600 mln euro. Firma wprowadziła również działania, które mają zwiększyć konkurencyjność działu Rubber Chemicals.

Jako powód słabej sprzedaży w drugim kwartale Lanxess podaje m.in. spadek cen spowodowany obniżką cen surowców. Te wydarzenia dotknęły zwłaszcza dział Performance Polymers (spadek sprzedaży o 17 proc.), kluczowego nabywcy butadienu. Ponadto, sprzedaż zmniejszyła się ze względu na utrzymujący się słaby popyt w branży motoryzacyjnej i oponiarskiej. Natomiast dzięki dobremu popytowi w rolnictwie, segment Advanced Intermediates odnotował niewielki spadek sprzedaży (o 2 proc.).

Spadek sprzedaży widoczny był we wszystkich regionach - w regionie EMEA wyniósł 4 proc. (bez Niemiec - tam wyniósł 9 proc.), w regionie Azji i Pacyfiku - 14 proc., w Ameryce Północnej - 19 proc., w Ameryce Łacińskiej - 17 proc. W ważnym dla Lanxess regionie BRICS, odpowiadającym za blisko jedną czwartą całkowitej sprzedaży koncernu, spadek sprzedaży wyniósł 17 proc.Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A