Trzeci kwartał w Synthosie

Trzeci kwartał w Synthosie
Znaczny wzrost sprzedaży i zysku zanotowała w trzecim kwartale tego roku firma Synthos.

Przychody netto ze sprzedaży produktów w okresie lipiec – wrzesień wyniosły 4,01 mld zł wobec 2,84 mld zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej w trzecim kwartale wyniósł z kolei 805 mln zł, a rok temu za ten sam okres tylko 410 mln zł. To zatem pokazuje, że Synthos udanie przepracował trzeci kwartał roku. W tym czasie w jego czeskim zakładzie uruchomiona została instalacja zaawansowanych technologicznie kauczuków polibutadienowych na katalizatorze neodymowym.

Kauczuki polibutadienowe produkowane według zakupionej od firmy Michelin technologii neodymowej (PBR Nd) należą do najnowszej na świecie generacji kauczuków stosowanych do produkcji opon i z uwagi na lepsze własności i nowe wymagania europejskie wobec parametrów opon wypierają z rynku kauczuki produkowane w innej technologii. Opony, do produkcji których stosuje się kauczuki polibutadienowe neodymowe wykazują przede wszystkim znakomitą odporność na obciążenia dynamiczne przy jednoczesnej wysokiej odporności na ścieranie. Własności te pozwalają na wydłużenie okresu ich użytkowania oraz na istotne obniżenie oporów toczenia, a przez to zmniejszenie zużycia paliwa.

Ważnym czynnikiem, który wpłynął na wyniki osiągnięte przez Synthos była utrzymująca się dobra koniunktura w światowym przemyśle petrochemicznym. Stanowiła ona istotny czynnik oddziałujący na popyt na produkty Synthosu pochodzący głównie ze strony branży motoryzacyjnej i budowlanej oraz od producentów opakowań. Korzystny wpływ na wyniki finansowe miały też utrzymujące się w omawianym okresie wysokie ceny butadienu i kauczuków syntetycznych.