Trzeci milion ton kaprolaktamu w Azotach Tarnów

Trzeci milion ton kaprolaktamu w Azotach Tarnów
Padł kolejny milion wyprodukowanego surowca w instalacjach należących do Azotów Tarnów.

W lutym tego roku po 11 latach i dwóch miesiącach od rozpoczęcia produkcji tarnowska fabryka wyprodukowała trzeci milion ton kaprolaktamu. W tym roku po zakończeniu kolejnej intensyfikacji wytwórni roczna produkcja osiągnie poziom 101 tys. ton.

Decyzję o budowie Wytwórni Kaprolaktamu w Azotach Tarnów podjęto 61 lat temu. O okresie 1950 – 1953 kompletowana była dokumentacja instalacji kaprolaktamu i poliamidów. W tym czasie wciąż jeszcze rozważano możliwość produkcji w Tarnowie wyłącznie cykloheksanonu, gdy kaprolaktam produkowany byłby w Gorzowie Wielkopolskim.

W maju 1952 roku ruszyła produkcja cykloheksanonu, a po pięciu latach rozpoczęto rozruch technologiczny części cykloheksanonowej Wytwórni Kaprolaktamu. W 1957 r. uruchomiono już jednak pierwszą produkcję kaprolaktamu uzyskując poziom 54 tony produktu. Następnie uruchomiono instalację uwodorniania fenolu. Kolejne etapy rozbudowy skutkowały wzrostem produkcji kaprolaktamu. Przykładowo produkowano: w 1964 r. – 16. tys. ton rocznie, w 1975 r. – 53 tys. ton rocznie, w 1995 r. – 70 tys. ton rocznie, a w 2005 r. – 93 tys. ton.

Ważną datą w historii rozwoju instalacji kaprolaktamowej w Tarnowie był rok 1974. Wtedy to przy współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej opracowano technologię i uruchomiono instalację produkcji cykloheksanonu z benzenu. Proces nazwano CYCLOPOL. W oparciu o tę technologię w 1975 roku uruchomiono również, pracującą do dzisiaj, wytwórnię w Puławach, gdzie również powstaje kaprolaktam. W 2003 r. przy pomocy IChP i Politechniki Warszawskiej technologia została zmodernizowana. Obecna nazwa CYCLOPOL BIS.

Obecnie Azoty mają w pełni zbilansowaną produkcję kaprolaktamu. 90 proc. wykorzystywane jest do produkcji Poliamidu 6 – tworzywa konstrukcyjnego o nazwie handlowej Tarnamid. Poliamid 6 ma szerokie zastosowanie, m.in. w motoryzacji, AGD i elektrotechnice.

Czytaj więcej: Tworzywa sztuczne 731

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8