Trzy dekady produkcji PVC w Anwilu

Trzy dekady produkcji PVC…
Anwil to obecnie jedyny producent polichlorku winylu w Polsce. Włocławskie zakłady produkują tworzywo od 30 lat i wraz z przejętą przed kilkoma laty czeską spółką Spolana, tworzą największą w regionie grupę produkującą PVC, plasującą się na szóstym miejscu wśród wytwórców tego tworzywa w skali Europy.

Pierwsze partie polichlorku winylu wyprodukowano we Włocławku 8 marca 1983, natomiast pierwszy, przełomowy milion ton spółka uzyskała 11 lat później. Do dziś Anwil wyprodukował ponad 5,3 mln ton PVC, z czego ok. 90 proc. stanowi własna marka Polanvil. Pozostałe ilości tworzywa spółka przetwarza na granulaty i płyty PVC. Ponad połowę produkcji spółka sprzedaje w kraju, odbiorcami pozostałej produkcji są natomiast klienci z obszaru całej Unii Europejskiej, a także Turcji, Rosji, Kazachstanu i Ukrainy.

- Pozycję lidera krajowego rynku PVC oraz konkurencyjnej firmy europejskiej budowaliśmy przez lata - mówi Krzysztof Wasielewski, prezes zarządu Anwil. - Zawdzięczamy ją przede wszystkim konsekwentnej realizacji celów biznesowych. Niezwykle ważnym elementem jest również stabilność surowcowa gwarantowana przez Grupę Kapitałową Orlen.

Produkcja PVC w Anwilu przebiega w integracji surowcowej w ramach Grupy Kapitałowej Orlen. Polichlorek winylu powstaje w procesie polimeryzacji chlorku winylu, który otrzymywany jest z chloru - wytwarzany jest on w Anwilu w procesie elektrolizy solanki, dostarczanej rurociągiem z IKS Solino. Natomiast drugi surowiec używany w procesie produkcyjnymi - etylen, trafia do Włocławka rurociągiem bezpośrednio z instalacji petrochemicznych PKN Orlen w Płocku.

Ciąg produkcyjny we włocławskich zakładach, w skład którego wchodzą instalacje chloru i chlorku winylu, powstał na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Od tego czasu instalacje poddawane były bieżącym modernizacjom i obecnie spełniają wszystkie kryteria Best Available Techniques - Najlepszych Dostępnych Technik (BAT). Instalacja jest także jedną z najnowocześniejszych w Europie.

Polichlorek winylu to jedno z najpowszechniej stosowanych współcześnie tworzyw sztucznych. Odznacza się znakomitymi właściwościami fizykochemicznymi: jest obojętny fizjologicznie, nie przepuszcza tlenu i zapachów, jest odporny na chemikalia, oleje i czynniki atmosferyczne, ma doskonałe własności izolacyjne i dużą wytrzymałość mechaniczną, łatwo go barwić i obrabiać. Znajduje niezwykle szerokie zastosowanie, m.in. w przemyśle budowlanym i wyposażeniu mieszkań np. do produkcji okien i drzwi, rur kanalizacyjnych, systemów rynnowych, rur do wody a także elewacji (siding), folii, płyt reklamowych i pokrywania siatek ogrodzeniowych. Innym obszarem zastosowania PVC jest medycyna - z tworzywa wytwarza się pojemniki do przechowywania i transportu krwi, dreny czy sondy. Polichlorek winylu jest również powszechnie stosowany w elektrotechnice do izolacji przewodów i kabli elektrycznych.


brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska


Reportaże

Forum

Sieah123

Wtrysk PA6 GF 30 2020-05-21

Prismatic

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-04-14

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-03-06

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08