Tworzywa sztuczne i Szczyt Klimatyczny w Kopenhadze

Tworzywa sztuczne i Szczyt Klimatyczny w Kopenhadze
Wczoraj w Kopenhadze rozpoczął się światowy Szczyt Klimatyczny, podczas którego dyskutowane będą najistotniejsze tematy związane z wpływem światowego przemysłu na globalny klimat. Podczas Szczytu rozmowa będzie dotyczyć także branży tworzyw sztucznych.

Obecnie obowiązujący Protokół z Kioto straci moc prawną 1 stycznia 2012 r. Dlatego niezbędne jest podpisanie w Kopenhadze nowej umowy o ochronie klimatu - zdaniem wielu kompletnie niepotrzebnej i uznającej globalne ocieplenie za nienaukową fikcję. Niemniej jednak porozumienie kopenhaskie ma zagwarantować, że światowe emisje gazów cieplarnianych osiągną swoją najwyższą wartość w roku 2015, następnie zaczną gwałtownie spadać, a w połowie wieku zbliżą się do zera.

W zakresie tworzyw sztucznych do przedyskutowania jest m.in. kwestia znaczącego wkładu tworzyw sztucznych w zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. W Europie zaledwie 4-6 proc. ropy naftowej jest zużywanej do produkcji tworzyw sztucznych. 80 proc. ropy jest bezpośrednio spalane w elektrowniach, bądź zużywane na potrzeby transportu, czy ogrzewania domów.

Szczyt Klimatyczny i tworzywa sztuczne

Jak informuje stowarzyszenie PlasticsEurope właśnie w przypadku ogrzewania budynków możliwa jest największa oszczędność energii: izolacja budynku wykonana z tworzyw sztucznych pozwala w ciągu jednego tylko roku oszczędzić tyle oleju opałowego, ile zostało zużyte do produkcji płyt izolacyjnych. Ogrzewanie starego, źle izolowanego domu pochłania co najmniej 300 kWh ma metr kwadratowy rocznie, podczas gdy po odpowiednim odnowieniu, zużycie energii może spaść do 75 kWh/m2/rok, co oznacza oszczędność rzędu 75 proc.

Biorąc pod uwagę zużycie oleju opałowego dla domu o powierzchni 150 m2, roczne zużycie oleju opałowego zmniejsza się z 4 tys. litrów do zaledwie 1 tys. litrów. Przy średnim czasie życia budynku 50 lat oznacza to oszczędność 150 tys.litrów oleju.

Tworzywa sztuczne mogą w ogromnym stopniu przyczynić się do oszczędności energii również w innych zastosowaniach, na przykład w sektorze opakowań. W regionach, gdzie nie są dostatecznie wykorzystywane do pakowania i ochrony produktów żywnościowych, aż do 50 proc. żywności marnuje się. Kilka gramów folii z tworzywa sztucznego może zapobiec tym stratom, przyczyniając się nie tylko do wyżywienia rosnącej populacji, ale również do zmniejszenia całkowitej emisji gazów cieplarnianych, jako że przy rozkładzie produktów żywnościowych powstaje duża ilość dwutlenku węgla, np. do 35 kg CO2 z 1 kg wołowiny.

W transporcie, mniejszy ciężar tworzyw sztucznych przyczynia się znacząco do zmniejszenia zużycia energii, a co za tym idzie emisji CO2. Samoloty nowej generacji w około 50 proc. zbudowane są z nowoczesnych kompozytów z tworzyw sztucznych, dzięki czemu zużycie paliwa zmniejsza się o co najmniej 20 proc.

- Według protokołu z Kioto, uzgodnionego przez międzynarodową społeczność w grudniu 1997 roku, poziom całkowitej emisji gazów cieplarnianych do roku 2012 powinien być zmniejszony o 5,2 proc., w porównaniu z poziomem w 1990 r. Jestem przekonany, że jest to możliwe tylko pod warunkiem wykorzystania unikalnego potencjału tworzyw sztucznych – wyjaśnia Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope, dr Wilfried Haensel. - Zadaniem PlasticsEurope jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa o tym, jak ważną rolę mogą odegrać tworzywa sztuczne w złagodzeniu zmian klimatycznych i zrównoważonym rozwoju.