Tworzywa sztuczne motorem napędowym Grupy Azoty

Tworzywa sztuczne motorem… Grupa Azoty w sprawozdaniu skonsolidowanym za trzeci kwartał 2017 wykazała przychody na poziomie blisko 2,2 mld zł. To wzrost o 10% rok do roku. Przy wyniku EBITDA sięgającym ponad 255 mln (wzrost o blisko 77% r/r) oraz zysku netto na poziomie ponad 75 mln (5 mln zł za IIIQ 2016) Grupa z optymizmem podsumowuje trzeci kwartał 2017 roku.

W ujęciu narastająco Grupa przez pierwsze 9 miesięcy 2017 roku zrealizowała sprzedaż na poziomie ponad 7 mld zł, co stanowi wzrost o 7% rok do roku. EBITDA wzrosła o 16% rok do roku do poziomu 969 mln, a zysk netto wzrósł o 26% do poziomu 453 mln.

- Jubileusz 90-lecia Grupa Azoty świętuje doskonałym trzecim kwartałem. W ostatnich miesiącach Grupa rozpoczęła budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Tarnowie, otworzyła Wytwórnię Poliamidów II, kontynuowała też w Policach projekt PDH podejmując pierwsze korporacyjne decyzje o rozszerzeniu go o instalację do produkcji polipropylenu. Tym ważnym wydarzeniom towarzyszyły świetne wyniki finansowe. W porównaniu do wyników analogicznych kwartałów z lat ubiegłych osiągamy historyczne maksima. Motorem napędowym wzrostów były niewątpliwie Tworzywa. Grupa Azoty umiejętnie wykorzystała korzystne tendencje rynkowe. Pigmenty z perspektywy segmentu Chemia pozwoliły natomiast w pełni pokryć wyższe ceny gazu wpływające na rentowność produktów chemicznych tj. mocznik techniczny czy Melamina – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

- Z zadowoleniem obserwujmy kolejny kwartał bardzo dobrej kontrybucji wynikowej w segmencie Tworzyw, co jest efektem sprzyjającej koniunktury przy niskiej bazie wynikowej roku ubiegłego. Blisko 100% wzrost delt cen poliamidu 6 i benzenu znacząco wpłynął na wypracowaną EBITDA w tym segmencie, generując marżę EBITDA na poziomie 16%, przy wartościach ujemnych w roku poprzednim. Grupa Azoty aktywnie korzysta z pozytywnego trendu w sektorze tworzywowym, a zwiększenie zdolności produkcyjnych PA6 w Tarnowie uplasowało Grupę Azoty na 3 miejscu wśród unijnych producentów. W segmencie Nawozy wartym podkreślenia jest fakt, że w pomimo wzrostu cen gazu o ponad 20% przy wysokiej bazie cenowej produktów, co miało niewątpliwie negatywny wpływ na wyniki, Grupa Azoty wypracowała ostatecznie dodatni wynik EBITDA w tym segmencie w wysokości 64 mln zł w 3Q2017 dzięki efektywnemu zarządzaniu przestojami remontowymi a także polityce handlowej Grupy – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes Grupy Azoty.

Kluczowy wpływ na wynik finansowy Grupy Azoty miały następujące czynniki:


pozytywne
  • Tworzywa motorem napędowym realizacji wysokich rentowności EBITDA;
  • Historyczne ceny pigmentów z wpływem na rekordowe rentowności biznesu;
  • Wzrost notowań mocznika z wpływem na ustawienie wyższych poziomów cenowych dla saletrzanych w porównaniu z trzecim kwartałem 2016;

negatywne
  • Wyższe poziomy cen gazu ograniczeniem w ekspansji wynikowej produktów nawozowych i chemicznych opartych na moczniku;
  • Rosnący import nawozów azotowych czynnikiem zaostrzającym walkę konkurencyjną i ceny;
  • Wysokie ceny propylenu z przełożeniem na ograniczenie potencjału wynikowego w obszarze OXO.

Tworzywa

Analiza wyników poszczególnych segmentów pokazuje wyraźną dominację marz procentowych w biznesie Tworzyw, które w omawianym okresie jak również w ujęciu narastającym kontynuują rentowność EBITDA na poziomie ponad 16%. W przełożeniu na wyniki pokazuje kontrybucję kwoty 57 mln EBITDA (za IIIQ – odpowiednio większe o 683% r/r) i 178 mln EBITDA w ujęciu narastającym (wzrost o 606% r/r) do całego wyniku Grupy.

Niewątpliwie te parametry pozwalają z optymizmem patrzeć na realizację założeń ekonomicznych nowej Wytwórni Poliamidy II w Tarnowie, która zwiększając wolumen oraz paletę polimerów powinna jeszcze bardziej wykorzystać korzystne tendencje rynkowe.

Nawozy

Nawozy w IIIQ notują pozytywne odchylenie względem trzeciego kwartału zeszłego roku realizując wynik operacyjny (EBITDA) na poziomie 63 mln (wyższym blisko 3 krotnie w relacji do IIIQ 2016) pomimo niekorzystnych tendencji surowcowych (wyższe ceny gazu r/r na poziomie ponad 20%).

Wskazane tendencje gazowe oraz kwestie postojów technologicznych wciąż lokują tegoroczne wyniki operacyjne -w ujęciu narastającym - poniżej roku ubiegłego (z jego ówczesnym rekordowym I kwartałem). Jednak ostatni kwartał naznaczony wzrostową tendencją na moczniku pozwala z optymizmem patrzeć na całościowy wynik za 2017.

Chemia

W segmencie Chemia odnotowano wzrost wyniku EBITDA w IIIQ o ponad 10 mln (realizując poziom EBITDA 79 mln) przy wzroście sprzedaży o 89 mln (osiągając poziom 645 mln). Było to w głównej mierze zasługą wypracowanych marż w biznesie Pigmentów oraz OXO przy spadających wynikach części chemicznej opartej na gazie (wspomniane już wcześniej Mocznik Techniczny i Melamina).

W ujęciu narastającym cały segment wypracował wynik na poziomie 230 mln, czyli nieznacznie niższym niż w roku ubiegłym (234 mln EBITDA w 2016), co w kontekście wzrostu cen gazu pozwala bardzo pozytywnie ocenić działania w tym obszarze.