Tworzywa sztuczne przekształcają rudy żelaza w stal

Tworzywa sztuczne przekształcają… Stowarzyszenie PlasticsEurope przywołuje ciekawą metodę recyklingu surowcowego odbywającego się w piecach hutniczych i polegającego na przekształcaniu rudy żelaza w stal przy pomocy tworzyw sztucznych.

Stal, jak wskazują eksperci PlasticEurope, ze światową produkcją na poziomie 1,3 mld ton rocznie stanowi najważniejszy materiał, który może być poddawany całkowitemu recyklingowi po zakończeniu cyklu życiowego wyrobu. Płynny metal wytwarzany w hucie znajduje się na początku tego cyklu. Z kolei tworzywa sztuczne, których światowa roczna produkcja wynosi 260 mln ton, uważane są za drugi z najważniejszych podstawowych materiałów stosowanych w gospodarce. Jednak zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych to problem jeszcze nie do końca rozwiązany. Powstają na szczęście nowoczesne technologie, które łączą obydwa te materiały, czyli stal i tworzywa - jeden na początku, drugi na końcu cyklu życiowego.

Recykling surowcowy w piecach hutniczych, to dodatkowa oprócz recyklingu mechanicznego i odzysku energii możliwość zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. Technologia ta wykorzystywana jest np. w Austrii, gdzie funkcjonuje zintegrowana infrastruktura oparta na współpracy trzech partnerów: producenta stali, firmę Voestalpine oraz dwóch firm zajmujących się gospodarką odpadami. Pierwsza z nich to AVE – duży odbiorca odpadów komunalnych i przemysłowych, druga zaś TBS – przedsiębiorstwo współpracujące z firmami zajmującymi się unieszkodliwianiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji.


Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie 220 tys. ton rocznie odpadów z tworzyw sztucznych jako czynnika redukującego w piecu hutniczym, a integralny element stanowi tu także współpraca z dwiema instalacjami do odzysku energii z odpadów o łącznej wydajności 600 tys. ton rocznie.

We wstępnej obróbce odpadów przemysłowych AVE wytwarza dwa strumienie materiałowe. Pierwszy z nich to niskoenergetyczna frakcja do odzysku energii. Drugi strumień to natomiast bogata w odpady tworzywowe frakcja do dalszego przetwarzania na potrzeby przemysłu hutniczego, gdzie surowiec mieszany jest z przemysłowymi i pokonsumenckimi odpadami opakowaniowymi. W efekcie powstaje standaryzowany pelet o określonych właściwościach wykorzystywany podczas wytopu surówki.

Od ponad 50 lat tworzywa sztuczne nieustannie zyskują na wartości, będąc podstawowym materiałem w licznych i różnorodnych zastosowaniach, czy to w przemyśle opakowaniowym, w budownictwie, przemyśle samochodowym czy w innych.

Na przestrzeni minionych 15 lat znaczenie recyklingu coraz bardziej skupiało uwagę technologów i naukowców. Oprócz technologii prowadzących do przekształcania zużytych wyrobów w nowe produkty czy do wykorzystania ich do produkcji paliw alternatywnych, na znaczeniu zyskał recykling surowcowy, przede wszystkim jako technologia niezwykle przydatna do odpadów z tworzyw zmieszanych oraz zanieczyszczonych.

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum