Tworzywa sztuczne w łańcuchu dostaw

Tworzywa sztuczne w łańcuchu… Stowarzyszenie PlasticsEurope opublikowało swój kolejny coroczny raport poświęcony sytuacji w branży tworzyw sztucznych. Jedna z jego części dotyczy kwestii obiegu tworzyw sztucznych w Europie od przetworzenia aż do zakończenia cyklu życia wyrobu.

Przetwórcy na całym świecie zużyli 48,5 mln ton tworzyw w 2008 r. (są to ostatnie dane posiadane przez PlasticsEurope), co stanowi wynik o 7,5 proc. słabszy niż w 2007 r.

Ze wszystkich zużytych wyrobów powstało 24,9 mln ton odpadów pokonsumenckich, podczas gdy w 2007r. było to 24,6 mln ton. 51,3 proc. ton odpadów pokonsumenckich zostało poddanych odzyskowi, natomiast połowa została unieszkodliwiona poprzez składowanie lub spalanie bez odzysku energii. Z przywołanej ilości odzyskanego materiału 5,3 mln ton poddano recyklingowi - materiałowemu i surowcowemu – zaś z 7,5 mln ton wyprodukowano energię.

Ogółem recyklingiem objęto 21,3 proc. zużytych tworzyw sztucznych, z czego 21 proc. stanowił recykling mechaniczny(wzrost o 0,9 proc. w porównaniu z 2007 r.), a 0,3 proc. stanowił recykling surowcowy. Wskaźnik odzysku energetycznego wzrósł z 29 do 30 proc. Jak szacuje PlasticsEurope w 2008 r. 12,1 mln tworzyw trafiło na wysypiska odpadów.

Warto wiedzieć, na co zwraca uwagę PlasticsEurope, że pomimo 3 proc. rocznego wzrostu ilości odpadów pokonsumenckich obserwowanego w ostatniej dekadzie, ilość odpadów trafiających na wysypiska pozostaje wciąż stała. Wzrost ilości odpadów pokonsumenckich wynika z wielu przyczyn: trwa proces zastępowania materiałów tradycyjnych przez tworzywa, wzrost gospodarczy powoduje zwiększone zużycie, małe gospodarstwa domowe potrzebują większej ilości opakowań na osobę, przygotowuje się też coraz więcej porcjowanych gotowych posiłków.

Na poniższym rysunku przedstawiono dane dotyczące recyklingu mechanicznego oraz odzysku energii. Średni wzrost w obu tych dziedzinach kształtował się w ciągu ostatniej dekady na poziomie 10 proc. rocznie. Recykling mechaniczny wzrósł o 4,3 proc. a wartość wzrostu byłą niższa niż w 2007 r. ze względu na skutki kryzysu finansowego. Wzrost w dziedzinie odzyskiwania energii był nieco wyższy niż w 2007 r. i wynosił 3,6 proc. Konieczne są większe nakłady inwestycyjne na instalacje do odzysku energii, po to aby uniknąć składowania tych odpadów, których nie można w sposób ekonomiczny i z korzyścią dla środowiska poddać recyklingowi.Czytaj więcej:
Rynek 882