Tworzywo firmy DSM Europejskim Innowacyjnym Produktem 2009 r.

Tworzywo firmy DSM Europejskim Innowacyjnym Produktem 2009 r.
Tworzywo firmy DSM o nazwie Stanyl ForTii zostało uznane Europejskim Innowacyjnym Produktem 2009 r. w dziedzinie wysokowydajnych polimerów wykorzystywanych w elektronice.

Nagrodę przyznaje firma Frost & Sullivan. Stanyl ForTii to pierwszy polimer spełniający obecne wymagania rynkowe odnośnie miniaturyzacji i zbieżności urządzeń elektronicznych. Zalety produktu to trwałość wymiarowa, zwiększona wydajność, korzyści dla środowiska, korzyści kosztowe, wytrzymałość i odporność chemiczna oraz łatwość przetwarzania. Ponadto Stanyl ForTii skutecznie rozszerza zakres eksploatacyjny wysokowydajnych poliamidów, co z kolei przyczynia się do poprawy stosunku wydajności do kosztów oraz na potrzeby rynku elektroniki i motoryzacji.

Zgodnie z widocznym dążeniem do miniaturyzacji, uzyskiwania wyższych prędkości danych, zbieżności urządzeń elektronicznych oraz zwiększonym udziałem lutowania rozpływowego w montażu powierzchniowym, Stanyl ForTii został stworzony z myślą o zaspokojeniu potrzeb przemysłu samochodowego i lotniczego; obie te branże są zainteresowane obniżeniem wagi dla uzyskania lepszej wydajności zużycia paliwa oraz wprowadzeniem jeszcze większej ilości elektroniki - tłumaczą analitycy Frost & Sullivan.

Nowy, bezhalogenowy polimer, znany wcześniej jako PA4T, w unikalny sposób łączy wysoką wydajność mechaniczną, elektryczną i temperaturową. Zestawienie cech produktu, takich jak zwiększona trwałość wymiarowa, dostosowanie do bezołowiowego lutowania rozpływowego, duża sztywność oraz wytrzymałość mechaniczna w wysokich temperaturach, efektywnie zaspokaja obecne i przyszłe potrzeby rynku. Dzięki szerokiemu zakresowi obróbki i wysokiemu płynięciu tworzywo charakteryzuje także niezwykła przetwarzalność. Pod tym względem produkt DSM przewyższa alternatywne żywice wysokotemperaturowe, takie jak poliftalamidy (PPA) czy polimery ciekłokrystaliczne (LCP).

Tworzywo odznacza się też wysoką temperaturą topnienia wynoszącą 325 st. C, wysoką temperaturą zeszklenia 125 st. C, wysoką temperaturą ugięcia pod obciążeniem 310 st. C oraz porównawczym wskaźnikiem odporności na prądy pełzające (CTI) 600 V (poziom PLC 0). Stanyl ForTii spełnia też wymogi drugiego najlepszego poziomu wrażliwości na wilgotność, oferując zarazem wyższe płynięcie niż jakikolwiek poliftalamid nie zawierający halogenu.

Cechując się największą sztywnością spośród wszystkich tworzyw LCP, PPA i PPS w zakresie temperatury lutowania rozpływowego, produkt wyróżnia się też bardzo niskim poziomem wypaczenia przed i po lutowaniu rozpływowym. Dzięki temu w idealny sposób pomaga rozwiązać kwestie związane ze współpłaszczyznowością. Posiada również dużą odpornością mechaniczną, wysoką wytrzymałością linii wtopienia oraz zwiększoną odpornością na ścieranie. Stanyl ForTii jest także zgodny z wymaganiami ROHS oraz całkowicie wolny czerwonego fosforu.

Istotne jest, iż Stanyl ForTii można formować przy użyciu konwencjonalnych urządzeń. Pod względem zastosowań, Stanyl ForTii jest idealnie przystosowany do bezołowiowej technologii montażu powierzchniowego, lutowania zanurzeniowego w wysokiej temperaturze, wiązania eutektycznego, zestawów diod świetlnych oraz do zastosowania w samochodach elektrycznych lub hybrydowych.

Nagroda Frost & Sullivan za Innowacyjny Produkt przyznawana jest corocznie firmie, która w ramach swojej branży wykazała doskonałe osiągnięcia w rozwoju nowych produktów i technologii. Nagrodzona firma dowiodła swojej innowacyjności, wprowadzając na rynek szeroki asortyment nowatorskich produktów i technologii.


Termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne: poliamidy Stanyl® i Stanyl ForTii® , poliamidy Akulon® i Novamid®
 

Termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne: poliamidy Stanyl® i Stanyl ForTii® , poliamidy Akulon® i Novamid®, poliamid EcoPaxx, poliestry Arnitel®, Arnite®

Polska