Udana emisja obligacji PCC Rokita

Udana emisja obligacji PCC… Spółka PCC Rokita poinformowała, iż z czwartej i ostatniej emisji obligacji serii AD firma pozyskała 25 mln zł.

W ramach oferty publicznej spółka oferowała łącznie 250 tys. obligacji serii AD po cenie emisyjnej równej 100 zł, z podziałem na dwie transze: instytucjonalną i otwartą. W pierwszej z nich oferowanych było 100 tys. obligacji, zaś w transzy instytucjonalnej firma oferowała 150 tys. papierów wartościowych.

W transzy instytucjonalnej 200 inwestorom przydzielono łącznie 135.394 Obligacji serii AD, natomiast w transzy otwartej złożono 418 zapisów na 333.450 obligacji. Przydziału Obligacji serii AD w Transzy Otwartej dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji, przydzielając 114.606 obligacji. Stopa alokacji wyniosła 34,37 proc., zaś stopa redukcji wyniosła 65,63 proc.

Łącznie PCC Rokita w ramach rocznego programu emisji obligacji pozyskała 95 mln zł. Spółka zakomunikowała, że obligacje serii AD zostaną wprowadzone na rynek Catalyst na warszawskiej giełdzie.

PCC Rokita jest wiodącym przedsiębiorstwem chemicznym zlokalizowanym w Brzegu Dolnym na Dolnym Śląsku. Firma działa w trzech segmentach: chlorowym, chemii fosforu i polioli. W 2012 roku osiągnęła ponad 1 mld zł przychodów, oraz czterokrotny wzrost zysku netto w porównaniu z rokiem poprzednim.

Czytaj więcej:
Rynek 928

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4