Udana fuzja DowDuPont

Udana fuzja DowDuPont
Firma DowDuPont ogłosiła dzisiaj, że połączenie równoprawnych podmiotów The Dow Chemical Company („Dow”) oraz E.I. du Pont de Nemours & Company („DuPont”), do którego doszło 31 sierpnia 2017 roku, zakończyło się powodzeniem. Nowo powstały podmiot działa jako spółka holdingowa pod nazwą „DowDuPont” i obejmuje trzy działy: rolnictwo, inżynierię materiałową oraz produkty specjalistyczne.

Obrót akcjami DuPont i Dow zakończył się 31 sierpnia 2017 roku z chwilą zamknięcia w tym dniu Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych (NYSE). Począwszy od dziś, akcje DowDuPont notowane na giełdzie będą oznaczone symbolem „DWDP”. Zgodnie z umową o połączeniu akcjonariusze Dow otrzymali 1,00 akcję DowDuPont za każdą akcję Dow, a akcjonariusze DuPont - 1,282 akcji DowDuPont za każdą akcję DuPont według ustalonego parytetu wymiany.

- Dzisiejsze wydarzenie to kamień milowy w bogatej historii naszych dwóch firm - podkreślił Andrew Liveris, prezes rady nadzorczej DowDuPont. - Z entuzjazmem zrealizowaliśmy to posunięcie i zamierzamy teraz stworzyć trzy wiodące, niezależne spółki notowane na giełdzie. Nasze wspólne dziedzictwo i potencjał robią wrażenie, ale rzeczywista wartość tej transakcji leży w zamiarze utworzenia trzech potężnych „lokomotyw” - czyli podmiotów, które zaznaczą swoją obecność na każdym z rynków i staną się motorem rozwoju z korzyścią dla wszystkich interesariuszy. Nasi ludzie od ponad roku pracowali nad planem integracji, a dziś zaczynamy wprowadzać go w życie z zamiarem jak najszybszego zakończenia podziału”.

- Dla akcjonariuszy, klientów i pracowników zamknięcie tej transakcji to zdecydowany krok na drodze do uzyskania większej wartości i zwiększenia potencjału dzięki wykorzystaniu w przyszłości zrównoważonego rozwoju oraz innowacji - powiedział Ed Breen, dyrektor generalny DowDuPont. - DowDuPont stanowi trampolinę dla trzech nowopowstających potężnych spółek, które będą mogły lepiej wykorzystywać możliwości inwestowania w badania naukowe i innowacyjne rozwiązania, odpowiadać na zmieniające się potrzeby naszych klientów oraz generować długoterminowy zwrot z kapitału dla akcjonariuszy. Teraz - po zakończeniu fuzji - skupiamy się na finalizacji zmian w strukturze organizacyjnej, która będzie stanowić fundament tych trzech nowych podmiotów, oraz na wykorzystaniu efektu synergii w celu zwiększenia wartości akcji. Dzięki wyraźnej orientacji, rozpoznawalności na rynku oraz bardziej wydajnemu procesowi badań i rozwoju każda z nowopowstałych spółek będzie mogła z powodzeniem konkurować na rynku jako lider w swojej branży.

W skład rady nadzorczej DowDuPont wchodzi 16 członków - ośmiu zasiadających uprzednio w radzie firmy DuPont oraz ośmiu z dawnej rady firmy Dow. Dwaj członkowie pełnią rolę wiodącą: Jeffrey Fettig, sprawujący wcześniej funkcję niezależnego członka rady nadzorczej w Dow, oraz Alexander Cutler, dotychczasowy niezależny członek rady nadzorczej w DuPont. Prezesem rady nadzorczej został Andrew Liveris, zasiada w niej również Ed Breen.

Rada nadzorcza DowDuPont ustanowiła trzy komitety doradcze, których zadaniem jest nadzór nad przygotowaniem każdego z działów - rolnictwa, inżynierii materiałowej (Dow) oraz produktów specjalistycznych - do planowego podziału. Ponadto każdy komitet doradczy opracuje strukturę kapitałową zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie i wyznaczy przyszłego dyrektora zarządzającego i zespół kierowniczy nadzorowanej przez siebie spółki działającej w danym sektorze.

Dzięki połączeniu uzupełniających się portfeli produktów Dow i DuPont oraz stworzeniu spółek wiodących w swoich branżach DowDuPont pragnie zmaksymalizować wartość z pożytkiem dla wszystkich swoich interesariuszy.