Udana fuzja DowDuPont

Po podziale firmy na trzy niezależne podmioty akcjonariusze odniosą korzyści ze zdecydowanego, precyzyjnie określonego profilu inwestycyjnego każdej z nowych spółek oraz ze znacznych synergii kosztów, a także z długoterminowego wzrostu i zrównoważonej wartości akcji. Oczekuje się, że transakcja przyniesie wynikające z synergii kosztów oszczędności w wysokości około 3 mld USD oraz kolejny 1 mld USD dzięki wykorzystaniu potencjału synergii wzrostu. W ciągu pierwszych 24 miesięcy od zamknięcia transakcji spółka spodziewa się uzyskać 100 procent oszczędności z synergii kosztów (szacunki na podstawie ekstrapolacji danych finansowych gromadzonych za okres krótszy niż jeden rok w przeliczeniu na pełny rok).

Kierownictwo oraz zespoły ds. integracji Dow i DuPont opracowują modele operacyjne i struktury organizacyjne, które będą wspierać dopracowaną strategię każdej z nowopowstałych spółek. Gdy tylko każdy z pionów otrzyma własne procesy, personel, aktywa, systemy i licencje umożliwiające działalność niezależną od spółki holdingowej, DowDuPont zamierza wydzielić działy w taki sposób, aby tworzyły odrębne podmioty prawne – z zastrzeżeniem zatwierdzenia tego posunięcia przez radę dyrektorów i uzyskania odpowiednich zgód organów regulacyjnych. Planowany podział ma nastąpić w ciągu 18 miesięcy.

Wśród nowoutworzonych spółek znajdą się:

Spółka wiodąca w branży rolnictwa, która połączy w sobie atuty DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection i Dow AgroSciences, aby jeszcze lepiej służyć hodowcom na całym świecie portfelem świetnych rozwiązań, bogatszą ofertą produktów i ich doskonałą wartością za konkurencyjną cenę. Potencjał połączonych podmiotów oraz podejście uwzględniające dążenie do wprowadzania innowacyjnych zmian umożliwi nowej spółce oferowanie szerszego asortymentu produktów w szybszym tempie, by stała się jeszcze lepszym partnerem rolników i hodowców, zapewniając nowatorskie rozwiązania i w ten sposób pomagając w ten sposób zwiększyć wydajność i rentowność. Siedzibą główną nowej spółki będzie Wilmington w stanie Delaware, a placówki globalne zostaną usytuowane w Johnston (Iowa) oraz w Indianapolis (Indiana).

Spółka wiodąca w branży inżynierii materiałowej pod nazwą Dow, na którą złożą się następujące segmenty obecnej działalności firmy Dow: Performance Plastics, Performance Materials & Chemicals, Infrastructure Solutions oraz Consumer Solutions (jedynie segmenty Consumer Care oraz Dow Automotive Systems, jako że segment Dow Electronic Materials ma zostać przeniesiony do nowoutworzonej spółki działającej w branży produktów specjalistycznych), a także dotychczasowy segment operacyjny Performance Materials DuPont. Nowa spółka będzie oferować najszerszy w branży asortyment środków chemicznych i polimerów, a skala jej działalności i potencjał konkurencyjny sprawią, że będzie mogła oferować naprawdę zróżnicowane rozwiązania klientom na dynamicznie rozwijających się rynkach, w tym w branży opakowań, transportu, infrastruktury i consumer care. Siedzibą główną nowoutworzonego podmiotu będzie Midland w stanie Michigan.

Wiodąca spółka w branży produktów specjalistycznych, która obejmie potężne, zajmujące wysoką pozycję na rynku segmenty działalności, takie jak DuPont Protection Solutions; Sustainable Solutions; Industrial Biosciences oraz segment Nutrition and Health, który w wyniku niezakończonej jeszcze transakcji przejęcia wchłonie segment Health and Nutrition firmy FMC. W skład nowopowstałego podmiotu wejdzie także segment Electronic Technologies, będący połączeniem segmentu Electronics & Communications DuPont z jednostką biznesową Electronic Materials Dow. Utworzona spółka będzie liderem w dziedzinie innowacji, prowadzącym działalność w segmentach produktów specjalistycznych zorientowanych na rozwój technologii, oferującym bogatą paletę różnorodnych produktów i rozwiązań, które przekształcają przemysł oraz zmieniają życie codzienne na lepsze. Siedzibą główną nowej spółki będzie Wilmington w stanie Delaware.

Źródło: DowDuPont